522 jonge vluchtelingen vinden een thuis in een pleeggezin

De opvang van jonge vluchtelingen in pleegzorg kent de voorbije jaren een opmerkelijke groei. In Vlaanderen wonen op dit moment 522 Niet-Begeleide Minderjarigen in een pleeggezin. Zes jaar geleden was dat aantal nog maar 130.

In 2015 werd Europa geconfronteerd met een vluchtelingenstroom. Heel wat zogenaamde Niet-Begeleide Minderjarigen kwamen alleen toe in Europa. “Op dat moment hebben we heel snel ingezet op de opvang van deze kwetsbare doelgroep met een pilootproject binnen het aanbod van pleegzorg”, zegt Niels Heselmans van agentschap Opgroeien. “Expertise werd gedeeld vanuit de voorzieningen die gespecialiseerd zijn in de opvang van Niet-Begeleide Minderjarigen en een wervingscampagne kon heel wat interesse losweken van gezinnen die iets wilden betekenen voor jonge vluchtelingen. Op die manier konden jongeren de afgelopen jaren steeds vaker terecht in een gezinscontext. Eind 2015 telden we 130 minderjarige vluchtelingen die in een pleeggezin woonden, intussen is dat aantal verviervoudigd tot 522 jongeren. De opvang van Niet-Begeleide Minderjarigen is nu structureel ingebed in de werking van pleegzorg.”

Gezinshereniging

“Wanneer jongeren na een traumatische vlucht rust en stabiliteit in een gezin kunnen ervaren, is dat eigenlijk onbetaalbaar”, vult Heselmans aan. “Maar tegelijk is het voor een gezin een hele uitdaging om iemand met zo’n zware bagage gepast te ondersteunen. Daarnaast is er vaak nog een taalbarrière en een cultuurverschil. Als gezin is het dus moeilijk om vooraf in te schatten hoe alles zal verlopen, al geldt dat natuurlijk voor elk verhaal binnen pleegzorg. Toch merken we dat bij de beëindigde pleegzorgsituaties weinig sprake is van breakdowns, maar dat vooral positieve redenen aan de grondslag liggen van het einde van een traject zoals zelfstandig gaan wonen of gezinshereniging. Als we kijken naar de totale impact van pleegzorg is die niet min: in 2020 werd bijna 20% van de geregistreerde NBMV in België opgevangen in pleeggezinnen verspreid over Vlaanderen. Het is duidelijk dat de sprong om vanuit jeugdhulp aan de slag te gaan met pleeggezinnen voor deze doelgroep een enorme meerwaarde is gebleken en vaak heeft geleid tot waardevolle verhalen. Daar willen we ook de komende jaren blijvend op inzetten.”

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Opgroeien

Opgroeien helpt het recht op kansrijk te realiseren voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen en Brussel. Met onze eigen dienst- en hulpverlening en samen met partners ondersteunen we kinderen, jongeren en hun gezinnen. De dienstverlening gaat van preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang, Groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp tot de aanpak van jongeren die delicten plegen.

Neem contact op met

Hallepoortlaan 27 1060 Brussel

www.opgroeien.be