Bezoek aan kinderen en jongeren in voorziening of pleegzorg mogelijk onder voorwaarden

De Taskforce COVID-19 Zorg heeft de voorwaarden bepaald voor de bezoekregeling aan kinderen en jongeren die in een open of gesloten voorziening uit de jeugdhulp verblijven. Bezoek zal ten vroegste vanaf 4 mei toegelaten worden. Vanaf dan zal het mogelijk zijn dat er 1 bezoeker komt, bij voorkeur, maar niet noodzakelijk, dezelfde. Deze regeling wordt geëvalueerd en mogelijkheden tot verruiming worden later bekeken. Elke voorziening zal voor zichzelf bepalen wanneer en hoe precies het bezoek kan.

Een moeder, vader of een andere steunfiguur kan op bezoek komen, weliswaar onder strikte voorwaarden, buiten of in een aparte ruimte, met respect voor social distancing. Het bezoek is dus voorlopig beperkt tot 1 persoon, maar kan in overleg gevarieerd worden. Zo kunnen ook kinderen van gescheiden ouders hun vader en moeder afwisselend op bezoek krijgen. Advies is wel dit zo beperkt mogelijk te houden.

Pleegzorg

Kinderen en jongeren in de pleegzorg kunnen ook bezoek ontvangen onder die voorwaarden. Dat kan in een ruimte bij de pleegzorgdienst of in een ‘Huis van het kind’ in de buurt. Bezoek bij de natuurlijke ouders of bij de pleegouders is nog niet mogelijk.

De voorzieningen en pleegzorgdiensten krijgen de nodige tijd om de praktische afspraken goed voor te bereiden en zullen zelf de krijtlijnen bepalen voor de organisatie van het bezoek. ​ 

Evenwicht

“Hier hebben we een goed evenwicht gevonden tussen de nood aan veiligheid en het verlangen van zowel jongeren als hun ouders en steunfiguren aan menselijk contact”, zegt Karine Moykens die de taskforce leidt. “Het is een belangrijke stap vooruit en gedragen door experts en vele partners uit het werkveld, als koepels en vakbonden. We hebben ons ook laten inspireren door een ethisch kompas dat specifiek voor deze bezoekregelingen is uitgewerkt door drie ethici. De voorzieningen kunnen dit kompas ook gebruiken bij het uitwerken van hun praktische afspraken.” De overheid voorziet het nodige beschermingsmateriaal (mondmaskers, handgel, …) voor de personeelsleden en de jongeren; de bezoekers zullen zelf het nodige beschermingsmateriaal moeten voorzien. 

Geweldig

Door de corona-crisis is er voor gekozen om jongeren in de residentiële voorzieningen zoveel als mogelijk op een zelfde plaats te laten verblijven. Ofwel in een pleeggezin, ofwel in een voorziening, ofwel thuis. Telkens wel met de mogelijkheid om telefonisch of digitaal in contact te blijven met ouders, steunfiguren of hulpverleners. Bezoek kon uitzonderlijk wel in een crisissituatie of bij hoge psychologische nood.

Katrien Verhegge, leidend ambtenaar van Opgroeien, wil zich nu expliciet en rechtstreeks tot de kinderen en jongeren in de jeugdhulp en pleegzorg zelf richten. “Jullie hebben het tot nu toe geweldig gedaan”, zegt ze. “De verhalen en getuigenissen die ons bereiken over jullie veerkracht en volharding hebben ons allemaal sterk geraakt. Het gaf ons de moed om iedere dag weer te blijven werken aan creatieve oplossingen voor steeds weer nieuwe uitdagingen. De nieuwe bezoekregeling is nog niet wat we zelf als ideaal naar voren schuiven, maar er is wel hoop. Je mama of je papa even terug zien. Of je favoriete tante die op bezoek komt. Honderduit vertellen, kijken, samen stil worden. We hopen dat het snel mag gebeuren, maar wel in veilige omstandigheden. En dat het jullie deugd doet.” ​ ​ ​ 

Andere sectoren

De taskforce werkt intussen verder aan richtlijnen voor bezoekersregelingen voor de overige sectoren in de zorg.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Opgroeien

Opgroeien helpt het recht op kansrijk te realiseren voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen en Brussel. Met onze eigen dienst- en hulpverlening en samen met partners ondersteunen we kinderen, jongeren en hun gezinnen. De dienstverlening gaat van preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang, Groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp tot de aanpak van jongeren die delicten plegen.

Neem contact op met

Hallepoortlaan 27 1060 Brussel

www.opgroeien.be