De Patio (Brugge) opent noodopvang kwetsbare jongeren

In samenwerking met het agentschap Opgroeien en partners De Zandberg en Binnenstad, opent de Brugse jeugdhulpvoorziening De Patio een noodopvang voor kwetsbare kinderen. Er is plaats voor 4 kinderen tussen 6 en 12 jaar die zich in een onveilige thuissituatie bevinden en door de Corona-situatie nergens anders naar toe kunnen. “We voelden ons moreel verplicht om iets te doen”, zegt Hans Paredis, algemeen directeur van De Patio. De opvang wordt gerund met medewerkers van De Patio zelf, maar ook met medewerkers van Opgroeien. De eerste kinderen kunnen vandaag, maandag, al opgevangen worden.

Bijzondere tijden vragen bijzondere initiatieven. Kwetsbare kinderen en jongeren die zich plots in een onveilige of crisissituatie bevinden kunnen nog altijd terecht in de jeugdhulp, via de regionale ​ crisismeldpunten die dag en nacht bereikbaar blijven. Voorzieningen blijven ook opnemen. Toch blijven er prangende situaties die dringend een oplossing vergen.
Om die nood in West-Vlaanderen te lenigen, is De Patio op de kar gesprongen. “Er is in ons gebouw een verdieping vrijgemaakt met slaapkamers en ook een aparte leefruimte voor de jonge kinderen”, zegt Toine Perneel, directeur van het OOOC ’t Laar, een onthaal,-oriëntatie en observatiecentrum in de jeugdhulp. OOOC ’t Laar maakt deel uit van de vzw De Patio. Als verantwoordelijke voor ’t Laar zal Toine Perneel de opvang coördineren.

Zelfde gezin

Toine Perneel: “Normaal vangen we jongens op tussen de 12 en 18 jaar, maar naast deze adolescentenwerking mikken we nu op jongens en meisjes die in de lagere school zitten en die uit het zelfde gezin komen. Daar is de nood voorlopig het hoogst. Het gaat om kinderen van wie de veiligheid in gedrang is en waar we ons ernstige zorgen om maken. Dit kan om diverse redenen zijn: mogelijk fysiek geweld of emotionele verwaarlozing.”

“Doorheen dagdagelijkse activiteiten bieden we de kinderen een rustplek, een plek van veiligheid, geborgenheid en herstel aan. Er wordt ook samen gesport en gespeeld. We halen veel inspiratie bij onze collega’s van OOOC De Zandberg die heel wat expertise hebben met deze doelgroep, ook in crisisopvang. De kinderen kunnen wel dagelijks in contact blijven met hun ouders via telefoon of Skype. En in uitzonderlijke gevallen kan onder heel strikte voorwaarden bezoek toegelaten worden.”

Medewerkers Opgroeien

De eigen begeleiders van OOOC ’t Laar zullen de nachtdiensten op zich nemen en hebben de voorbije dagen hard gewerkt om de structuur en de pedagogische werking op poten te zetten. Andere medewerkers van vzw De Patio springen overdag bij, daarbij ook bijgestaan door een 6-tal medewerkers van het agentschap Opgroeien, die dit op vrijwillige basis doen. Het gaat om consulenten die werken bij het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ), de Sociale dienst Jeugdrechtbank (SDJ) en ook medewerkers van de afdeling Continuïteit en Toegang (ACT). Ze zullen meedraaien en fungeren als back-up. Er zijn voldoende mondmaskers en ander materiaal aanwezig voor personeel en vrijwilligers.

Solidariteit

“We appreciëren heel hard de solidariteit zowel in onze eigen organisatie als bij de partners en het agentschap Opgroeien”, zegt Toine Perneel. “We zullen deze kinderen opvangen zo lang het nodig is doorheen deze moeilijke tijden.”

Het initiatief brengt ook solidariteit teweeg uit het netwerk van De Patio. Laurence en Daniel Jecjic, de eigenaars van een B&B en de tapasbar Malabar, zorgen voor de maaltijden in de weekends en dus ook in het paasweekend. De scouts 39° FOS De Menapiërs sjorren een heus speelplein in de tuin. Het Vrij Technisch Instituut Brugge zorgt voor extra beschermingsmateriaal.

Ook in andere regio’s zijn diverse solidariteitsacties ontstaan, zoals het vrijwillig bijspringen en het doneren van laptops en speelgoed aan voorzieningen en pleegzorgdiensten

Perscontact:

Toine Perneel, directeur OOOC ’t Laar, vzw De Patio: toine.perneel@depatiovzw.be of gsm 0474/93.32.56

Peter Jan Bogaert, woordvoerder jeugdhulp, agentschap Opgroeien: peterjan.bogaert@opgroeien.be, 0476/410046

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Opgroeien

Opgroeien helpt het recht op kansrijk te realiseren voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen en Brussel. Met onze eigen dienst- en hulpverlening en samen met partners ondersteunen we kinderen, jongeren en hun gezinnen. De dienstverlening gaat van preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang, Groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp tot de aanpak van jongeren die delicten plegen.

Neem contact op met

Hallepoortlaan 27 1060 Brussel

www.opgroeien.be