Skip to Content
Doorstart ambulante en mobiele dienstverlening jeugdhulp

Doorstart ambulante en mobiele dienstverlening jeugdhulp

Opgroeien verruimt mogelijkheden huisbezoeken en afspraken op locatie

Binnen de Jeugdhulpsector zijn de voorbije weken mooie praktijken ontstaan om via alternatieve wegen contact te leggen met minderjarigen, hun ouders en netwerk.  

Nu worden, onder voorwaarden, de één-op-één contacten met kwetsbare jongeren, hun ouders en netwerken uitgebreid voor de mobiele en ambulante diensten Jeugdhulp, en dit niet enkel in acute crisissituaties.  

Dit betekent concreet dat vanaf 11 mei het mobiel en ambulant aanbod gefaseerd zal doorstarten van:  

  • De voorzieningen van Agentschap Opgroeien (ondersteuningscentra jeugdzorg, sociale diensten jeugdrechtbank, teams continuïteit, preventieve gezinsondersteuning, inloopteams,…) 

·                de vertrouwenscentra kindermishandeling,  

·                mobiele of ambulante crisishulp   

·                Huizen van het Kind  

Het overige mobiele en ambulante aanbod in de jeugdhulp wordt vanaf 18 mei stapsgewijs weer doorgestart. Dit gaat onder meer over:  

·                de  Overkophuizen,   

·                hulpverlening vanuit residentiële voorzieningen in de brede jeugdhulp  

·                hulpverlening vanuit pleegzorgdiensten.  

 “We nemen de signalen uit het werkveld over het stijgend aantal kinderen en jongeren waar we ons met z’n allen zorgen over maken heel ernstig”, zegt leidend ambtenaar van Opgroeien Katrien Verhegge. “Kwetsbare kinderen en jongeren mogen niet de dupe zijn van deze corona-crisis. Daarom zijn deze versoepelingen, die in overleg met experts zijn genomen, een heel belangrijke stap vooruit.”  

Over Opgroeien

Sinds april 2019 vormen Jongerenwelzijn, Kind en Gezin en een deel van het aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) samen het nieuwe agentschap Opgroeien. De missie van Opgroeien is het recht op kansrijk opgroeien realiseren voor élk kind, élke jongere en hun gezinnen in Vlaanderen. 

Opgroeien
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel