Doorstart opvang slachtoffers tienerpooiers vzw Ne(s)t via nieuw bestuur

De opvang die Ne(s)t organiseert krijgt een nieuw bestuur, met een meerderheid aan externe bestuurders met bewezen expertise in de jeugdhulp. Daarnaast gelden een reeks strikte voorwaarden waardoor een doorstart van een nieuwe vzw met financiële ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid mogelijk blijft. De pedagogische en financiële werking moet beter. Dat heeft het agentschap Opgroeien beslist na een reeks evaluatierapporten van onder meer Zorginspectie.

Zorg op maat

De Vlaamse overheid heeft de voorbije jaren sterk geïnvesteerd in verschillende vormen van opvang en begeleiding voor slachtoffers van tienerpooiers en mensenhandel. Van uitbreiding in gesloten plaatsen, extra capaciteit in gespecialiseerde voorzieningen en kleinschalige wooneenheden. Zorg op maat betekent dat er geen éénduidig antwoord te geven is op deze complexe en hardnekkige problematiek.

Er is ook ruimte vrijgemaakt voor kleinschalige innovatieve projecten, zoals vzw Ne(s)t uit het Gentse, die in een huiselijke sfeer opvang biedt aan enkele slachtoffers. Het project werd begin 2019 financieel projectmatig ondersteund door Opgroeien, wat betekent dat de financiering in principe voor 1 jaar liep en daarna verlengd kon worden.
Eigen aan innovatieve projecten is dat ze ongekende paden verkennen, met soms hobbelige opstartperiodes. Op aangeven van de stuurgroep werd de werking van vzw Ne(st) de voorbije maanden een aantal keer bijgestuurd.

Zorginspectie

Toch bleven er een aantal bezorgdheden rond de pedagogische en praktische werking. Een verbetertraject werd opgestart, de vzw schakelde zelf een organisatiecoach in. Om duidelijker zicht te krijgen op de feitelijke werking werd aan Zorginspectie zowel een pedagogische als financiële doorlichting gevraagd. Tegelijk werd ook aan de vzw zelf een gedocumenteerd verslag gevraagd van de gevraagde bijsturingen.

Nieuwe vzw

De rapporten zijn nu gefinaliseerd en op basis komt Opgroeien tot volgende conclusies:

- ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Er is geen indicatie dat er moedwillige malversaties plaatsvonden of -vinden.

- ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Er is wel een gebrek aan maturiteit en professionaliteit in de organisatie. Dit kunnen we enerzijds verklaren door het feit dat het om een jonge organisatie gaat. Anderzijds is het problematisch dat de gevraagde verbeteracties zich (nog) niet manifesteren in de werking, zoals uit het verslag van Zorginspectie blijkt

Het agentschap Opgroeien vindt het belangrijk, in het belang van de slachtoffers, om dit innovatief aanbod te continueren, op voorwaarde wel dat het door een nieuwe vzw met een ander bestuur aangestuurd wordt. Met strakke fasering en met een strikte conditionering in de vorm van resultaatsverbintenissen.

Daarom koppelt Opgroeien een verdere ondersteuning aan een doorstart met een nieuwe vzw. Luc Deneffe (De Wissel), Jan Bots (Wingerdbloei) en Jonathan Vercruysse (aPart) zullen in de Raad van Bestuur zetelen, aangevuld met nog 2 leden uit het oud bestuur.

De nieuwe vzw moet er zijn tegen 30 april 2020.

Goed bestuur

Opgroeien verwacht in een eerste fase dat de nieuwe vzw een verankering van de principes van goed bestuur in de werking verzekert.

Daarna verwacht ze dat de nieuwe organisatie onder meer een betere samenwerking met Pleegzorg Oost-Vlaanderen uitwerkt, een sluitende regeling treft voor de onkosten die die door de slachtoffers worden gedragen en duidelijk maakt welke kosten met welke middelen worden gedragen.

Op pedagogisch vlak wordt onder meer verwacht dat er voor elke begeleide jongere een cliëntdossier aanwezig is, een procedure is voor het organiseren van rondetafels en er betere veiligheidsmaatregelen worden genomen, zoals het installeren van videocamera’s die bezoekers in beeld kunnen brengen. De nieuwe organisatie krijgt daarvoor 6 maanden de tijd.

Eind oktober voorziet Opgroeien een nieuwe doorlichting door Zorginspectie. Mocht uit die doorlichting blijken dat er niet aan deze resultaatsverbintenissen wordt voldaan, wordt het aanbod alsnog afgebouwd.

Opgroeien engageert zich om beschikbaar te blijven voor de nieuwe organisatie om waar mogelijk te ondersteunen in het realiseren van deze doelstellingen. De nieuwe organisatie engageert zich om maandelijks te rapporteren op basis van de resultaatsverbintenissen.

Enkel voor pers:

Contact Opgroeien: Peter Jan Bogaert, woordvoerder jeugdhulp Opgroeien, 0476/41.00.46 peterjan.bogaert@opgroeien.be

Contact nieuwe vzw: Jan Bots,: 0496/24.58.69; jan.bots@wingerdbloei.be

Informatie over rapporten Zorginspectie: Liesbeth Wyseur, woordvoerder departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: 0473/81.21.74; liesbeth.wyseur@vlaanderen.be

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Opgroeien

Opgroeien helpt het recht op kansrijk te realiseren voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen en Brussel. Met onze eigen dienst- en hulpverlening en samen met partners ondersteunen we kinderen, jongeren en hun gezinnen. De dienstverlening gaat van preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang, Groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp tot de aanpak van jongeren die delicten plegen.

Neem contact op met

Hallepoortlaan 27 1060 Brussel

www.opgroeien.be