Eerste nieuwe gezinshuis opgestart in Vlaanderen

Om kinderen zo thuis mogelijk op te vangen, bundelen verschillende jeugdhulporganisaties in Vlaanderen hun krachten in een campagne om gezinshuisouders te vinden. Bij die vorm van opvang, zorgen professionals 24/7 voor kinderen in hun eigen huis, als medewerker van een jeugdhulporganisatie. Begin september startte het eerste nieuwe gezinshuis in Vlaanderen op: een 7-jarig meisje kan er nu voor langere tijd terecht.

Met gezinshuizen mikt Vlaanderen op kleinschalige plekken voor kinderen of jongeren in een moeilijke thuissituatie, waarvoor niet onmiddellijk een pleeggezin gevonden wordt. “Op dit moment kijken we dan vooral naar leefgroepen, waar soms 8 of 9 kinderen samenwonen met wisselende begeleiding” zegt Niels Heselmans, woordvoerder van Opgroeien. “Maar in de toekomst willen we ook meer inzetten op een soort tussenvorm, waarbij kinderen die moeilijk een plek vinden in een pleeggezin in een gezinshuis terechtkunnen. Gezinshuisouders hebben een pedagogische achtergrond en worden als werknemer in een thuisarbeidersstatuut betaald door een jeugdhulporganisatie. Ze vangen kinderen die het nodig hebben gewoon bij hen thuis op. Het gaat om maximaal drie kinderen per gezinshuisouder, waardoor je echt wel over een gezin kan spreken in plaats van een leefgroep. De afgelopen jaren ontstonden al enkele proefprojecten, nu willen we dit verder verankeren binnen de jeugdhulp.”

 

Uitdaging

Oost-Vlaanderen fungeert als pilootregio: daar startte het eerste nieuwe gezinshuis begin september op. “Maar de zoektocht naar andere gezinshuizen gaat onverminderd door” zegt Heselmans. “We merken daarbij dat het echt een uitdaging is om kandidaten te vinden. Dat is ook niet helemaal verwonderlijk: we lanceren een nieuwe job, waar mensen weinig ankerpunten hebben om te weten wat er op hen af zal komen. Maar we geloven absoluut in de meerwaarde die we met gezinshuizen willen creëren. Nu de zoektocht ook in Antwerpen en Limburg van start gaat, willen we een extra impuls geven. Met een gerichte campagne waar kersverse gezinshuisouder Mario zijn job in de kijker zet, willen we ook anderen over de streep trekken. Sinds kort kan een 7-jarig meisje in het gezinshuis van Mario en zijn partner Els terecht. Maar natuurlijk willen we ook zo snel mogelijk warme gezinshuizen opstarten waar andere kinderen die het nodig hebben, een plek kunnen vinden.”

 

Broers en zussen

Welke kinderen of jongeren net in een gezinshuis terechtkunnen is wisselend. “Wanneer gezinnen zich openstellen om gezinshuisouder te worden, volgen ze eerst een screeningstraject” verduidelijkt Heselmans. “Net als bij pleegouders is dat een intensief traject waarbij we gaan peilen naar de motivatie van kandidaten, maar ook hun eigen geschiedenis en opvoedingsvisie bespreken. Tot slot gaan we ook na welke kinderen passen binnen het gezinshuis. Sommige gezinshuisouders zullen misschien eerder pubers opvangen, anderen staan paraat voor jonge kinderen. Dat wordt samen met de kandidaten besproken. Wat wel duidelijk is: voor broers en zussen die we liefst samen willen houden, zijn de mogelijkheden binnen pleegzorg op dit moment beperkt. Voor hen willen we met gezinshuizen een extra plek creëren waar we hen toch samen kunnen opvangen."

Vlaams Minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits: “Met de gezinshuizen willen we zoveel mogelijk zorg op maat willen creëren voor kinderen en jongeren voor wie het thuis tijdelijk moeilijk loopt. Het gaat om een geborgen en kleinschalige opvang. De komende twee jaar moeten in totaal 40 nieuwe gezinshuizen opstarten doorheen Vlaanderen, goed voor 123 opvangplaatsen. Bij deze deel ik de warme oproep om zich kandidaat te stellen en mee het verschil te maken in het leven van kinderen en jongeren.”

Kandidaten die geïnteresseerd zijn kunnen terecht op www.gezinshuizen.be. De komende weken worden ook verschillende infosessies gepland in Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Limburg.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Opgroeien

Opgroeien helpt het recht op kansrijk te realiseren voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen en Brussel. Met onze eigen dienst- en hulpverlening en samen met partners ondersteunen we kinderen, jongeren en hun gezinnen. De dienstverlening gaat van preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang, Groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp tot de aanpak van jongeren die delicten plegen.

Neem contact op met

Hallepoortlaan 27 1060 Brussel

www.opgroeien.be