Elke dag gemiddeld 40 nieuwe oproepen crisishulp voor kinderen en jongeren in Vlaanderen

Het aantal oproepen bij de crisismeldpunten in Vlaanderen en Brussel zijn in 2021 sterk gestegen. Het agentschap Opgroeien registreerde 19% meer vragen naar crisishulp dan het jaar voordien. Ook de eerste maanden van 2022 blijft het aantal nieuwe oproepen hoog: elke dag krijgen de crisismeldpunten gemiddeld 40 nieuwe crisishulpvragen voor kinderen of jongeren.

In Vlaanderen en Brussel zijn er 6 crisismeldpunten, die 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 bereikbaar zijn voor hulpverleners, jongeren of gezinnen als er zich een crisissituatie voordoet in een gezin. “Die crisissen kunnen erg verschillend zijn”, zegt Niels Heselmans, woordvoerder van het agentschap Opgroeien. “In de eerste plaats probeert het crisismeldpunt aan de telefoon hulpverleners of ouders de nodige handvaten te geven om zelf met de crisissituatie aan de slag te gaan. Maar als dat niet voldoende is, kan het crisismeldpunt op zoek gaan naar gespecialiseerde crisishulp in een netwerk van verschillende partners. In 2020 lag het aantal geregistreerde oproepen nog op 5.985 voor consult en 5.983 voor crisishulp, in 2021 steeg dat naar 7.130 meldingen consult en 7.126 meldingen die uitmonden in een zoektocht naar crisishulp, de eerste acht maanden van 2022 werden 4.794 nieuwe oproepen consult en 4.965 nieuwe oproepen voor crisishulp geregistreerd. Dat komt neer op een gemiddelde van 20 vragen per dag die beantwoord worden met telefonische ondersteuning en 20 vragen per dag waarvoor het crisismeldpunt op zoek moet naar gespecialiseerde crisishulp. Bij één op drie vragen voor die gespecialiseerde crisishulp, kregen jongeren of gezinnen de boodschap dat er op het moment van aanmelding geen hulp beschikbaar is. Het gaat dan zowel over jongeren die nood hebben aan jeugdhulp als over jongeren die worstelen met psychische problemen.”

Pubermeisjes

In 2021 werd de impact van de coronacrisis als een belangrijke katalysator voor crisissituaties bij kinderen en jongeren gezien. “De meest intense corona-periode ligt intussen al even achter ons, maar in de nasleep blijven de cijfers op hetzelfde niveau pieken.”, aldus Heselmans. “Algemeen kunnen we dus stellen dat jongeren en gezinnen vaak tegen hun limieten aanbotsen en situaties escaleren. Dat geldt zowel voor verontrustende thuissituaties als voor jongeren die kampen met psychische kwetsbaarheden. Bij die laatste categorie zien we sinds 2021 bovendien een enorme stijging bij meisjes, en dan vooral bij pubermeisjes. Die lijn blijft ook dit jaar duidelijk aanhouden. We kunnen daardoor toch spreken van een breder maatschappelijk probleem dat op school, in het gezin of op andere plekken te laat wordt opgemerkt of waar we in een vroeg stadium onvoldoende antwoorden kunnen bieden op de vragen waar jongeren mee worstelen.”

Grafiek I: Aanleiding crisishulp dispatch bij meisjes tussen 15 en 17 jaar (2019-2022)
Bron: Opgroeien
Grafiek I: Aanleiding crisishulp dispatch bij meisjes tussen 15 en 17 jaar (2019-2022)
Bron: Opgroeien

Ademruimte

De stijgende vraag naar crisishulp heeft nood aan structurele en diverse oplossingen. Preventieve ondersteuning en voldoende inzicht in signalen die jongeren geven om snel te kunnen reageren, vooraleer situaties escaleren, zijn cruciaal. En als er toch situatie zijn die tot een crisis leiden, dan is een divers palet aan

oplossingen nodig die kinderen, jongeren en gezinnen kan helpen. Die hulp hoeft niet enkel van gespecialiseerde professionals te komen, maar ook bijvoorbeeld crisispleeggezinnen kunnen een enorme meerwaarde bieden om gezinnen of jongeren tijdelijk ademruimte te geven.”

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits: “De stijgende vraag naar crisishulp stelt ons voor grote uitdagingen. Recent was er al overleg met de voorzitters van de crisisnetwerken. Samen met hen zoeken we op korte termijn naar mogelijke oplossingen binnen onze bevoegdheden, zoals bij verontrusting. Maar ook in de kinder- en jeugdpsychiatrie zullen extra inspanningen nodig zijn.”

Arne De Brabandere

Arne De Brabandere

Woordvoerder Minister Crevits

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Opgroeien

Opgroeien helpt het recht op kansrijk te realiseren voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen en Brussel. Met onze eigen dienst- en hulpverlening en samen met partners ondersteunen we kinderen, jongeren en hun gezinnen. De dienstverlening gaat van preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang, Groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp tot de aanpak van jongeren die delicten plegen.

Neem contact op met

Hallepoortlaan 27 1060 Brussel

www.opgroeien.be