EXPOO Congres: ’t zal Welzijn

Welbevinden van kinderen, jongeren en gezinnen cruciaal

EXPOO, het Expertisecentrum voor Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid, trok alle registers open met een Kennisfestival. ​

Het Kennisfestival stond in het teken van welbevinden van kinderen, jongeren en gezinnen. Iedereen die werkt rond geïntegreerd gezinsbeleid en preventieve gezinsondersteuning is welkom. Meer dan 500 deelnemers en 75 straffe sprekers waren present. ​ EXPOO wil mee bouwen aan een samenleving waar kinderen en jongeren kansrijk kunnen opgroeien. ​
En ’t Zal welzijn dat het welbevinden van kinderen, jongeren en gezinnen daarom cruciaal is. Ook minister Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, nam deel aan het Kennisfestival.

Welbevinden betekent goed in je vel zitten, steun ervaren, durven spreken zonder je weerbaarheid te verliezen. Verschillende factoren hebben een negatieve impact hebben op het welbevinden. Faalangst, druk van buitenaf, de invloed van sociale media en de groepsdruk om er bij te horen spelen een grote rol. ​ Bijkomend zorgen veranderingen in het gezin, ​ zoals een scheiding, de start in de kinderopvang of een nieuwe school voor een grotere kwetsbaarheid of tijdelijk minder veerkracht. Het is belangrijk dat dienst- en hulpverleners hier oog voor hebben.

Het dagprogramma was een aaneenschakeling van boeiende panelgesprekken, presentaties, voorleessessies en filmvertoningen. Enkele hoogtepunten.

 

Sofagesprek kinderarmoede
Opgroeien in armoede beïnvloedt het psychisch welbevinden het meest. ​
Peter Adriaenssens waarschuwt voor de psychologische en lichamelijke gevolgen van opgroeien in armoede: ‘Kinderen die in armoede opgroeien, lopen op 1 jaar twee maanden achterstand op’. Paul Leseman spreekt over het belang van geïntegreerd werken om kansarmoede aan te pakken.

Katrien Verhegge, administrateur-generaal van Opgroeien en Saïda Sakali, van het Kinderarmoedefonds bij de Koning Boudewijnstichting, gaan in gesprek met ervaringsdeskundigen die muren tussen sectoren wegwerken en vanuit de kracht van mensen werken, op maat van wat ze nodig hebben.

De druk op jongeren
8 op de 10 jongeren voelt zich soms eenzaam. Jongeren worstelen vaak met depressieve gevoelens. Ingrid De Jonghe, initiatiefneemster van TEJO vzw ervaart deze problematieken dagelijks. Zij leest voor uit haar boek ‘Verlies ze niet’.Een pleidooi om anders om te gaan met jongeren.

Onderwijs en welzijn, een stevige samenwerking loont
Onderwijs is een belangrijke partner bij het opgroeien van kinderen en jongeren. ​ Voor ouders zijn de schooltrajecten van hun kinderen vaak een grote zorg. ​ Een stevige samenwerking tussen onderwijs- en welzijnsactoren vergroot de kansen op succesvolle trajecten. Bruno Vanobbergen, algemeen directeur Opgroeien, in gesprek met onder meer Raymonda Verdyck van het GO! en Khalid Benhaddou, voorzitter van het platform Vlaamse Imams. 

Verhalen vertellen, verhalen herschrijven
Het Congres staat in het teken van kinderen, jongeren en hun gezin. Het is dus logisch jongeren ook deel uitmaken van dit Kennisfestival. ​ De Kortrijkse jongerenradio Radio Quindo interviewt sprekers en deelnemers vanuit hun eigen invalshoek. Jongeren gaan ook aan de slag bij het Forumtheater. ​ Zij betrekken het publiek om verhalen te herschrijven tot verhalen van hoop. Ze creëren een plek waar echt geluisterd wordt naar elkaar, een plek waar thema’s als groepsdruk, de positie van jongeren in Jeugdhulp en kinderrechten aan bod kunnen komen.

 ‘Wat jullie speelden is precies wat er thuis bij mij gebeurde. Dat was de eerste keer dat ik zag. Dat ik dus niet de enige ben die het meemaakt. Dat het dus ook niet mijn schuld is. Dat is zo raar om te beseffen. Ik ben jullie ontzettend dankbaar daarvoor.’ deelnemer aan een voorstelling aan Forumtheather

 ‘Ik ben heel blij met het thema van dit EXPOO-congres. Welbevinden van kinderen en jongeren is de basis om positief te kunnen opgroeien met al hun talenten en mogelijkheden. Dit is niet voor elk kind evident, zeker niet in onze huidige samenleving. Samen willen we zoeken hoe we, ​ zeker voor meer kwetsbare kinderen en jongeren, een omgeving kunnen creëren die dit welbevinden echt centraal zet.’ ​ Katrien Verhegge, administrateur-generaal Opgroeien

Sociaal.Net maakte een dossier over het EXPOO-congres en ’t zal welzijn dat je dat nu al kan doornemen.

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Opgroeien

Opgroeien helpt het recht op kansrijk te realiseren voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen en Brussel. Met onze eigen dienst- en hulpverlening en samen met partners ondersteunen we kinderen, jongeren en hun gezinnen. De dienstverlening gaat van preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang, Groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp tot de aanpak van jongeren die delicten plegen.

Neem contact op met

Hallepoortlaan 27 1060 Brussel

www.opgroeien.be