Extra ondersteuning voor geadopteerden die op zoek gaan naar hun herkomst

De Vlaamse Regering trekt bijkomende middelen uit om de zorg en begeleiding na plaatsing bij adopties verder te versterken. De middelen zullen onder meer ingezet worden voor de uitbreiding van lotgenotencontact voor geadopteerden, eerste ouders en adoptieouders. Ook wanneer geadopteerden op zoek gaan naar hun herkomst wordt extra geïnvesteerd om het begeleidingstraject kwalitatief te versterken.

Het eindrapport van een expertenpanel interlandelijke adoptie medio 2021, gaf de aanzet tot een aantal aanbevelingen voor hervormingen binnen het adoptielandschap. "Die hervormingen werden het afgelopen anderhalf jaar stelselmatig doorgevoerd en verfijnd via het agentschap Opgroeien" zegt Niels Heselmans, woordvoerder van Opgroeien. "Eén van de concrete voorstellen is de verdere versterking van het Afstammingscentrum. Dat centrum werd in 2021 opgericht om iedereen bij te staan bij vragen over zijn of haar herkomst. Onder meer geadopteerden, adoptieouders, donorkinderen, donoren en metissen kunnen er terecht. Sinds april 2021 kreeg het Afstammingscentrum 484 vragen, die varieerden van eerste informatievragen tot intensieve begeleidingen. Ongeveer 44% van de vragen komen van interlandelijk en binnenlands geadopteerden. Om tegemoet te komen aan dat grote aantal aanvragen en om elk traject met de nodige zorg te omringen, kan het Afstammingscentrum nu een beroep doen op projectsubsidies van €225.000. Met de bijkomende subsidie moet naast psychosociale ondersteuning voor, tijdens en na elke zoektocht naar afstamming ook de centrale databank van het centrum verder uitgebreid worden. Zo kunnen alle vragen in de toekomst sneller behandeld worden en wordt de werking verder geoptimaliseerd. De subsidie kan de komende twee jaar worden ingezet, nadien volgt een evaluatie."

 

Lotgenoten

Naast de zoektocht naar de eigen herkomst en identiteit blijft ook het contact met lotgenoten voor iedereen binnen een adoptieverhaal cruciaal. "Steunpunt Adoptie krijgt nu de bijkomende opdracht om dat lotgenotencontact structureel te verankeren en te professionaliseren" zegt Heselmans. "Niet alleen voor geadopteerden, maar ook voor adoptieouders en eerste ouders. Vooral voor die laatste groep zijn er op dit moment weinig tot geen mogelijkheden om ervaringen uit te wisselen. Door intensieve contacten met lotgenoten kan de drempel voor eerste ouders om te praten over hun gevoelens van rouw en verlies, nu verder doorbroken worden. Door een aanbod op poten te zetten voor elke doelgroep, krijgt ook iedereen de kans om zijn of haar verhaal te delen, steun te zoeken of te ontdekken hoe anderen omgaan met bepaalde emoties of ervaringen."

 

Kennis

Met een eenmalig subsidiebedrag van €200.000 moet het Steunpunt Adoptie naast het lotgenotencontact ook de kennis rond adoptie in Vlaanderen verder uitdiepen. "Onder meer binnen onderwijs en de hulpverlening moet het thema adoptie sterker ingebed worden zodat leerkrachten en hulpverleners alerter kunnen omgaan bij vragen van kinderen en jongeren met een adoptieverhaal" verduidelijkt Heselmans. "Het Steunpunt Adoptie zal met de middelen extra medewerkers kunnen aanwerven die samen met geadopteerden via vormingen en workshops professionals laat kennismaken met bepaalde gevoeligheden die eigen zijn aan adoptiekinderen en specifieke thema’s zoals racisme en diversiteit. Op die manier kunnen onder meer therapeuten en eerstelijnshulpverleners signalen beter oppikken wanneer ze bij een hulpvraag met hen in contact komen. "

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Opgroeien

Opgroeien helpt het recht op kansrijk te realiseren voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen en Brussel. Met onze eigen dienst- en hulpverlening en samen met partners ondersteunen we kinderen, jongeren en hun gezinnen. De dienstverlening gaat van preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang, Groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp tot de aanpak van jongeren die delicten plegen.

Neem contact op met

Hallepoortlaan 27 1060 Brussel

www.opgroeien.be