Skip to Content
Geboortecijfer 2021: Een geschatte stijging van bijna 4%

Geboortecijfer 2021: Een geschatte stijging van bijna 4%

Agentschap Opgroeien schat dat het aantal geboortes in 2021 in het Vlaams Gewest toeneemt met zo’n 4% tegenover 2020. Vorig jaar registreerde Opgroeien 63.611 geboortes bij moeders met een woonplaats in het Vlaamse Gewest.

De dalende trend die zich sinds 2011 aftekende is dus in 2021 gestopt. Meer nog, voor een stijging van 4% is het teruggaan naar 2004.

Geboortecijfer Vlaams Gewest 2001-2020, cijfers Kind en Gezin, Opgroeien
Geboortecijfer Vlaams Gewest 2001-2020, cijfers Kind en Gezin, Opgroeien

Andere opvallende vaststellingen

De stijging is vooral te danken aan een toename van het aantal geboortes in de tweede helft van 2021. In het eerste semester lag het aantal geboortes quasi op dezelfde hoogte. In het tweede semester ligt het aantal geboortes zo'n 7% hoger dan in het tweede semester van 2020. De percentages voor het tweede semester zijn voorlopig want gebaseerd op de registraties door Kind en Gezin tot en met november. De trends in deze cijfers zijn ook zichtbaar in de voorlopige maandcijfers van Statbel.

De stijging doet zich niet in elke maand even sterk voor. Vooral in de maanden augustus, september en november zijn er met 9 à 11% heel wat meer geboortes dan in 2020.

Opgroeien verwacht voor het Vlaams Gewest een stijging van bijna 4%. Die toename is in elke provincie zichtbaar maar toch zijn er opvallende provinciale verschillen. Voor Oost-Vlaanderen (+5%) en Antwerpen (+4%) verwacht Opgroeien de sterkste stijgingen. In West-Vlaanderen en Limburg ligt de verwachting op een stijging van maximum 2%. Vlaams-Brabant situeert zich daartussen (+3%).

Story image

Nog te vroeg voor verklaringen

Het is nog te vroeg om uitspraken te doen over verklaringen voor de stijging.
Om de evolutie van het geboortecijfer te kunnen duiden, zijn ook de evoluties in het aantal vrouwen op vruchtbare leeftijd relevant, net als de samenstelling van die populatie.

Een baby krijgen in corona-tijd

Net als in 2020 had het coronavirus ook dit jaar impact op het prille ouderschap. Ook dit jaar stonden de lokale Kind en Gezin-teams net als artsen in het consultatiebureau klaar om ouders maximaal te ondersteunen.

 


 

 

 

Over Opgroeien

Sinds april 2019 vormen Jongerenwelzijn, Kind en Gezin en een deel van het aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) samen het nieuwe agentschap Opgroeien. De missie van Opgroeien is het recht op kansrijk opgroeien realiseren voor élk kind, élke jongere en hun gezinnen in Vlaanderen. 

Opgroeien
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel