Skip to Content
Jaarlijks symposium artsen focust op vaccinatie, zindelijkheid en gezonde voeding

Jaarlijks symposium artsen focust op vaccinatie, zindelijkheid en gezonde voeding

Kind en Gezin organiseerde voor de 5de keer het symposium voor consultatiebureau-artsen met als thema Opgroeien vandaag – Enkele evoluties onder de loep. Meer dan 120 CB-artsen die voor Kind en Gezin consulten doen, kregen de kans om zich via lezingen en workshops te verdiepen in thema’s zoals vaccinatie, zindelijkheid en gezonde voeding.

Katrien Verhegge
Katrien Verhegge

“Onze CB-artsen staan dagelijks in contact met een diversiteit aan gezinnen. Preventieve dienstverlening aan gezinnen en kinderen vandaag, biedt andere uitdagingen dan 10 jaar geleden. Dit symposium geeft hen de kans om, samen met collega’s, stil te staan bij die evoluties die een impact hebben op hun job als CB-arts."  Katrien Verhegge, administrateur-generaal Opgroeien

Professor Nolan van de University of Wortcester is een internationale spreker van formaat. Met haar lezing ‘Is 21st century parenting in crisis? How can we help?’ probeert ze een antwoord te geven op hedendaags ouderschap.

Story image

Dr. Vekeman is verantwoordelijk voor het vaccinatieprogramma van Kind en Gezin en bepleit de noodzaak aan dialoog met ouders en duidelijke, wetenschappelijk onderbouwde informatie. Enkel zo kunnen ouders een goed geïnformeerde beslissing nemen over vaccinatie. Haar interactieve workshop ‘FAQ-VACC’ geeft antwoord op het waarom van bepaalde vaccinatiekeuzes en vergroot de vaccinatiekennis.

Story image

Dr. Deschoemaeker en experten Christel Daenen en Ilse Huys van Kind en Gezin gaan dieper in op de beste manier om ouders te ondersteunen in het zindelijkheidsproces. Praktische ondersteuning en klare taal staan voorop.

Expert diëtiek Nena Van Hemelryck van het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen geeft meer inzichten en een leidraad over gezonde voeding en wat dat dan precies is. Want steeds meer ouders kiezen voor een ‘gezonde’ aanpak. Minder eiwit, minder gezuiverde suikers, minder vlees. Wat is ideaal voor de allerkleinsten? Dr. Vergauwen en diëtist Sigrid Quintelier van Kind en Gezin gaan aan de slag met de voedingsdriehoek en hoe een arts ouders kan ondersteunen in het maken van gezonde(re) keuzes.

Story image

Er worden markante cijfers besproken uit de publicatie ‘het Kind in Vlaanderen’.
Katrien Verhegge, administrateur-generaal van Opgroeien, gaat in dialoog met alle aanwezigen.

Persinfo
Interviews met sprekers mogelijk

 

Over Opgroeien

Sinds april 2019 vormen Jongerenwelzijn, Kind en Gezin en een deel van het aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) samen het nieuwe agentschap Opgroeien. De missie van Opgroeien is het recht op kansrijk opgroeien realiseren voor élk kind, élke jongere en hun gezinnen in Vlaanderen. 

Opgroeien
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel