Kenniscentrum Pleegzorg krijgt vergunning voor oprichting Vlaams Afstammingscentrum

Op 24 augustus 2020 vergunde agentschap Opgroeien vzw Kenniscentrum Pleegzorg voor de oprichting van het Vlaams Afstammingscentrum. Het nog op te richten Afstammingscentrum zal nauw samenwerken met het UZ Leuven dat als centrum voor menselijke erfelijkheid instaat voor de DNA-analyse, de opmaak van DNA-profielen en de matching ervan.

“We gaan de komende maanden tijd en ruimte nemen om het centrum op een degelijke manier vorm te laten krijgen. We kijken onder meer uit naar de samenwerking met de DNA-databank van het Centrum voor menselijke erfelijkheid in Leuven. Vaste actoren in het werkveld worden natuurlijk ook belangrijke partners. Ik heb er alle vertrouwen in dat we van dit initiatief samen iets moois en bovenal verbindend kunnen maken”
Johan Van der Sypt, voorzitter van het bestuur van het Kenniscentrum Pleegzorg
Het is cruciaal dat het Afstammingscentrum een plaats wordt waar iedereen die vragen heeft over zijn of haar afstamming terechtkan voor informatie, begeleiding en een eventuele zoektocht naar biologische verwanten.”
Ariane Van den Berghe, Vlaams adoptieambtenaar

De voornaamste doelgroepen van dit centrum zijn de geadopteerden, geboorteouders van geadopteerde kinderen, gameetdonoren (eicel- of spermadonor), kinderen geboren uit (vermoedelijke) gameetdonatie, Belgische metissen, kinderen geboren ‘sous x’ in het buitenland en vondelingen. Daarnaast zal het Afstammingscentrum de rol opnemen als expertisecentrum voor alle afstammingsgerelateerde aangelegenheden.

Wat ging eraan vooraf?

In 2015 richtte de Vlaamse Regering een expertenpanel Adoptie op. Dit gebeurde na de hoorzittingen in december 2014 en januari 2015 in het Vlaams Parlement over gedwongen adopties in België. Het expertenpanel werd samengesteld uit onafhankelijke professionals met als opdracht beleidsaanbevelingen te formuleren.

Het expertenpanel gaf advies voor de oprichting van een onafhankelijke dienst waarbij roots-zoektochten en begeleiding mogelijk zijn, waarbij expertise gebundeld wordt en de oprichting van een DNA-databank. Op vraag van de minister onderzocht de werkgroep in 2016 hoe een afstammingscentrum, inclusief de DNA-databank, operationeel vorm kon krijgen. Eind 2016 waren er gesprekken met de verschillende sectoren om de uitwerking van het afstammingscentrum en de DNA-databank verder te onderzoeken en vorm te geven. De verschillende voorbereidingen leidden uiteindelijk tot het decreet van 26 april 2019 houdende de oprichting van een afstammingscentrum en een DNA-databank en het besluit van de Vlaamse regering van 8 mei 2020 tot uitvoering van het decreet van 26 april 2019.

Agentschap Opgroeien lanceerde op 15 mei 2020 een oproep voor de vergunning van een Afstammingscentrum en de vergunning van een centrum voor menselijke erfelijkheid. Die vergunning wordt nu toegekend aan vzw Kenniscentrum Pleegzorg.

Johan Van der Sypt

Voorzitter van het bestuur Kenniscentrum Pleegzorg

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Opgroeien

Opgroeien helpt het recht op kansrijk te realiseren voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen en Brussel. Met onze eigen dienst- en hulpverlening en samen met partners ondersteunen we kinderen, jongeren en hun gezinnen. De dienstverlening gaat van preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang, Groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp tot de aanpak van jongeren die delicten plegen.

Neem contact op met

Hallepoortlaan 27 1060 Brussel

www.opgroeien.be