Skip to Content
Update coronavirus: Kind en Gezin schort tijdelijk zittingen consultatiebureaus op

Update coronavirus: Kind en Gezin schort tijdelijk zittingen consultatiebureaus op

De zittingen van de consultatiebureaus van Kind en Gezin worden vanaf woensdag 19 maart tot en met 3 april tijdelijk opgeschort, zo laat het Vlaamse agentschap voor jonge kinderen en gezinnen weten. De komende twee weken gaat Kind en Gezin wel door met niet-fysieke dienstverlening: ouders kunnen nog altijd vragen stellen via de K&G-Lijn, telefoon, mail, Skype en WhatsApp.

Zoals de zaken er nu voor staan wil Kind en Gezin vanaf 6 april de fysieke dienstverlening opnieuw opstarten. Dat geeft de medewerkers de tijd om een scenario uit te werken met de focus op vaccinatie en andere prioritaire dienstverlening.
De lokale teams kregen intussen de opdracht om fysieke afspraken te annuleren; zij contacteren hiervoor de ouders. 

Zodra er meer duidelijkheid is over de heropstart van de zittingen, contacteren ze de ouders opnieuw om een nieuwe afspraak te maken. De ouders zelf kunnen met dringende vragen terecht bij de K&G-Lijn. Kind en Gezin onderzoekt ook wat de financiële impact van deze maatregelen inhoudt en zal hierover later informeren.

Kind en Gezin wijst er tot slot nog op dat men voor antwoorden op vaak gestelde vragen in verband met corona terecht kan op https://www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus

Over Opgroeien

Sinds april 2019 vormen Jongerenwelzijn, Kind en Gezin en een deel van het aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) samen het nieuwe agentschap Opgroeien. De missie van Opgroeien is het recht op kansrijk opgroeien realiseren voor élk kind, élke jongere en hun gezinnen in Vlaanderen. 

Opgroeien
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel