Skip to Content
Kind en Gezin start vaccinaties terug op vanaf 1 april

Kind en Gezin start vaccinaties terug op vanaf 1 april

Kind en Gezin staat klaar om kinderen en ouders op een veilige manier te ontvangen in de consultatiebureaus.De tijdelijke opschorting van de fysieke dienstverlening gaf ruimte om de reorganisatie van de dienstverlening op punt te stellen. Vanaf woensdag 1 april herstart Kind en Gezin het vaccineren. En dat is nodig. Want jonge kinderen moeten tijdig gevaccineerd worden. Een minimale, fysieke dienstverlening die focust op vaccinaties én het onderzoek en de opvolging van pasgeborenen.

Er wordt absoluut rekening gehouden met verstrengde maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 te verhinderen. Kind en Gezin zorgt voor al het nodige veiligheidsmateriaal en neemt extra maatregelen rond hygiëne en afstand.

Kind en Gezin benadrukt dat naast die minimale fysieke dienstverlening ook alles op alles gezet wordt om via telefonie en chat alle andere ouders te ondersteunen.

Ambitie
Tegen eind april hebben alle kinderen die in maart en april gepland stonden, hun vaccins gekregen en zijn alle pasgeborenen opgevolgd. Dat lukt dankzij de inzet van alle lokale teams van Kind en Gezin, de CB-artsen en de organiserende besturenDe andere fysieke consulten worden tijdelijk nog gecompenseerd door niet-fysieke dienstverlening en opvolging.

Mondmaskers
Kind en Gezin volgt de richtlijnen van Sciensano en Zorg en Gezondheid. Zij bevestigen dat mondmaskers in principe niet aangewezen zijn bij Kind en Gezin, door zijn preventieve werking. Kind en Gezin stelt daarnaast ook duidelijk dat kinderen en ouders met symptomen niet binnengelaten worden in het consultatiebureau. Ook medewerkers met symptomen komen niet werken.

Toch is het dragen van een mondmasker de nieuwe norm geworden. Zowel medewerkers als ouders voelen zich veiliger bij het dragen van een mondmasker. Kind en Gezin heeft daarom samen met experten Marc Van Ranst, Pierre Van Damme en Zorg en Gezondheid geconcludeerd dat alle verpleegkundigen en artsen in het consultatiebureau mondmaskers dragen.

Kind en Gezin wil zo maximaal tegemoet komen aan de veiligheidsnormen én de behoefte aan een veilig gevoel. Het is immers cruciaal dat zoveel mogelijk ouders met vertrouwen naar de consultatiebureaus kunnen komen.

 

Over Opgroeien

Sinds april 2019 vormen Jongerenwelzijn, Kind en Gezin en een deel van het aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) samen het nieuwe agentschap Opgroeien. De missie van Opgroeien is het recht op kansrijk opgroeien realiseren voor élk kind, élke jongere en hun gezinnen in Vlaanderen. 

Opgroeien
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel