Kinderopvangzoeker is cruciale informatiebron voor ouders van baby's en peuters op zoek naar opvangplek

Sinds de opstart in maart raadpleegden al meer dan 100.000 bezoekers de online Kinderopvangzoeker. Die geeft ouders van jonge kinderen alle informatie mee over de kwaliteit en veiligheid van elke kinderopvanglocatie in Vlaanderen. Door laagdrempelig alle info raadpleegbaar te maken, zet het agentschap Opgroeien volop in op transparantie. Dat moet het vertrouwen in de kinderopvang verder versterken.

Er zijn verschillende aanbevelingen gekomen vanuit de onderzoekscommissie kinderopvang in het Vlaams parlement. Openbaarheid en transparantie hoorden daar ook bij. Met de Kinderopvangzoeker komen we aan deze aanbeveling tegemoet. We merken dat ouders en geïnteresseerden hun weg naar dit aanbod vlot vinden. Het is één van de vele maatregelen die we nemen om de kinderopvang kwalitatief te versterken en het vertrouwen in de kinderopvang te herstellen.”

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits

De online Kinderopvangzoeker werd begin maart gelanceerd door het agentschap Opgroeien als de centrale plek voor alle vergunde kinderopvanglocaties in Vlaanderen en Brussel. Ouders kunnen alle adressen terugvinden van kinderopvanglocaties in hun buurt, zowel voor de opvang van baby’s en peuters als voor kleuteropvang met een kwaliteitslabel. Daarnaast worden per locatie ook de inspectiebezoeken in kaart gebracht via een link naar de inspectierapporten van Zorginspectie. Zo’n inspectierapport is een beknopte versie van het uitgebreide inspectieverslag en bevat onder meer het advies van Zorginspectie aan Opgroeien. Het gaat dan bijvoorbeeld over het advies om al dan niet handhaving op te starten of verder te zetten omwille van bepaalde tekorten.

Naast de inspectierapporten, zijn ook de handhavingsrapporten en eventuele meldingen die aanleiding gaven tot de handhaving beschikbaar op de Kinderopvangzoeker. De mogelijke vervolgstappen binnen handhaving worden helder geschetst aan ouders, zodat ze weten hoe een traject eruit kan zien. Met een alert-functie per kinderopvanglocatie worden geïnteresseerden meteen op de hoogte gebracht als er nieuwe info over een opvanglocatie beschikbaar is.

Begin 2024 zal de Kinderopvangzoeker nog verder uitgebreid worden. Wanneer organisatoren via de eigen website van hun kinderopvang meegeven hoe ze een handhavingsmaatregel willen aanpakken, zal die informatie ook zichtbaar zijn op de specifieke pagina van de kinderopvanglocatie in de Kinderopvangzoeker. Organisatoren blijven wel verplicht om ouders zelf te informeren over inspectierapporten van Zorginspectie, eventuele maatregelen van Opgroeien en de eigen aanpak naar aanleiding van een handhavingstraject.

“Negen maanden na de lancering zien we dat de Kinderopvangzoeker een bekend begrip is. Geïnteresseerden vinden er makkelijk informatie over een kinderopvanglocatie. De alert-functie maakt het nog gemakkelijker om op de hoogte te blijven. Het is belangrijk om het vertrouwen in de kinderopvang te versterken en dat doen we door in te zetten op transparantie. Zo’n 3% van alle opvanglocaties zit in een handhavingstraject. 97% van de locaties dus niet en dat mag ook in de verf gezet worden. Bovendien zien we ook veel inspanningen bij kinderopvanginitiatieven in handhaving om tekorten snel en duurzaam weg te werken.” ​

Bruno Vanobbergen, administrateur-generaal Opgroeien

 

Enkele cijfers

  • Een blik op de cijfers toont dat het woord ‘Kinderopvangzoeker’, negen maanden na de lancering ervan een bekend begrip is. Het is de meest ingegeven zoekterm bij de zoektocht naar de Kinderopvangzoeker. Op de tweede plaats staat de woordcombinatie “Opgroeien kinderopvang”.
  • Vlaanderen en Brussel telden in juli 2023 5.911 locaties kinderopvang, samen goed voor 93.658 plaatsen.
  • Sinds de lancering begin maart tot maandag 28 november bezochten 117.219 unieke gebruikers de Kinderopvangzoeker, goed voor 288.156 weergaven.
  • Elke bezoeker bekijkt gemiddeld 2 à 3 pagina’s in de Kinderopvangzoeker. Meestal wordt meer dan één locatie bekeken. ​ 
  • Zo’n 400 verschillende e-mailadressen schreven zich in via de alert-functie op minstens één kinderopvanglocatie. In totaal is er voor 975 unieke locaties minstens door één e-mailadres een alert-functie ingesteld. 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Opgroeien

Opgroeien helpt het recht op kansrijk te realiseren voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen en Brussel. Met onze eigen dienst- en hulpverlening en samen met partners ondersteunen we kinderen, jongeren en hun gezinnen. De dienstverlening gaat van preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang, Groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp tot de aanpak van jongeren die delicten plegen.

Neem contact op met

Hallepoortlaan 27 1060 Brussel

www.opgroeien.be