Leefgroepen draaien op volle toeren tijdens afkoelingsweek

De afkoelingsweek in het onderwijs zorgt ook bij jeugdhulpvoorzieningen voor extra puzzelwerk. Kinderen uit de kleuter- en lagere school die deze week niet naar school kunnen, worden opgevangen in hun leefgroep. Dat vormt een uitdaging voor voorzieningen, want heel wat begeleiders waren door quarantaine of besmetting al niet inzetbaar.

Meer dan 7.000 kinderen en jongeren in ons land wonen in een jeugdhulpvoorziening. “Het zijn kinderen die met 6 tot 10 andere kinderen en hun begeleiders samenwonen in een leefgroep.” zegt Niels Heselmans van Opgroeien. “Vooral bij hen was de vierde coronagolf voelbaar. Meer nog dan tijdens de vorige golven raakten begeleiders de afgelopen weken besmet of moesten ze in quarantaine. Eind november noteerden we een piek in het aantal besmettingen. Van de 150 jeugdhulporganisaties met leefgroepwerkingen in Vlaanderen, telden 52 voorzieningen in die periode besmettingen bij begeleiders of jongeren. Dat betekende ook dat bezoekmomenten in het weekend wegvielen voor sommige kinderen en ze daardoor hun ouders of hun weekendpleeggezin wat langer moesten missen.”

Puzzelwerk

De afkoelingsweek net voor de kerstvakantie in het kleuter- en lagere onderwijs brengt een extra uitdaging met zich mee. “Dat betekent eigenlijk dat begeleiders in plaats van opvang voor en na schooltijd, vijf volledige dagen ingezet moeten worden voor alle kinderen die in de leefgroep wonen”, aldus Heselmans. “Maar als het al puzzelen is om de reguliere werking aan te houden door collega’s die uitvallen of kinderen die ziek worden, begrijp je dat voorzieningen alle creativiteit moeten bovenhalen om deze week te overbruggen. Vaak moeten opvoeders extra shiften draaien of worden leidinggevenden ingezet om de leefgroepen te ondersteunen. Gelukkig geven ook verschillende lokale besturen voorrang aan kwetsbare kinderen voor buitenschoolse opvanginitiatieven of staan vakantiegezinnen paraat om een paar dagen extra opvang te voorzien.”

Dankbaar

Minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke: “Kinderen en hun begeleiders in de jeugdhulp komen in de Coronapandemie weinig in het nieuws. Voor de kinderen is deze periode nochtans extra moeilijk. Ze verliezen hun dagelijkse routine, missen school en sociale contacten. De begeleiders staan elke dag paraat om deze kinderen en jongeren in alle omstandigheden zo goed mogelijk te ondersteunen. Begeleiders hebben een enorme wendbaarheid en gedrevenheid getoond, alternatieven gezocht voor thuisonderwijs, digitale contacten opgezet met het thuisfront… We vinden het belangrijk om die inzet deze week extra in de verf te zetten en zijn dankbaar voor alle inspanningen. De Vlaamse regering besliste bovendien nog over extra steun aan voorzieningen die nu mogelijks zelf in opvang dienen te voorzien van kinderen die in andere weken op school zijn. We weten dat zo’n compensatie – gelet ook op de precaire situatie van de bestaffing – niet alles zal oplossen, maar als signaal is de maatregel wel belangrijk en daar waar het soelaas brengt, zullen de middelen zeker welkom zijn.”

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Opgroeien

Opgroeien helpt het recht op kansrijk te realiseren voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen en Brussel. Met onze eigen dienst- en hulpverlening en samen met partners ondersteunen we kinderen, jongeren en hun gezinnen. De dienstverlening gaat van preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang, Groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp tot de aanpak van jongeren die delicten plegen.

Neem contact op met

Hallepoortlaan 27 1060 Brussel

www.opgroeien.be