Nieuwe cijfers zoomen in op vaccinatiebereik bij baby's en peuters

Het vaccinatiebereik bij baby's en peuters in Vlaanderen bleef ook in de eerste helft van 2022 stabiel, dat blijkt uit cijfers van het agentschap Opgroeien. Minstens 92,9% van de kinderen geboren in de eerste helft van 2022 kreeg de eerste dosis van het hexavalent vaccin. Een milde daling sinds 2017 geeft wel aan dat aandacht voor vaccinaties van jonge kinderen belangrijk blijft.

De cijfers van het aantal baby's en peuters dat gevaccineerd werd in het Vlaams gewest, wordt twee keer per jaar vrijgegeven. "Bij deze eerste update zijn de cijfers van 2020 en 2021 bijgewerkt en kunnen we ook een eerste blik werpen op de kinderen die in de eerste zes maanden van 2022 geboren werden" vertelt Niels Heselmans van Opgroeien. "De meest recente cijfers tonen aan dat het bereik hoog blijft. Minstens 92,9% van de kinderen geboren in de eerste helft van 2022 kreeg de eerste dosis van het hexavalent vaccin dat onder meer beschermt tegen polio, difterie, tetanus en hepatitis B. Het gaat om voorlopige cijfers die de komende maanden nog verder worden bijgewerkt."

Grafiek I: Vaccinatiebereik voor kinderen geboren in de eerste helft van het jaar (2022)
Bron: Opgroeien
Grafiek I: Vaccinatiebereik voor kinderen geboren in de eerste helft van het jaar (2022)
Bron: Opgroeien

"Bij de borelingen van 2021 kreeg minstens 93,2% de eerste dosis van het hexavalent vaccin. Het aandeel kinderen gevaccineerd met de derde dosis van het hexavalent vaccin ligt iets lager, maar nog steeds op een hoog niveau (91,2%). Minstens 92,9% van de kinderen geboren in 2020 kreeg in het tweede levensjaar het vaccin tegen mazelen, bof en rubella."

 

Basisvaccinatieprogramma

Tegenover 2017 registreert Opgroeien wel een milde daling. "Als je de cijfers tussen 2022 en 2017 vergelijkt, merk je een afname van 1 à 2,5% bij verschillende vaccins" aldus Heselmans. "Toch is het belangrijk om daarbij mee te geven dat het aandeel kinderen dat gevaccineerd wordt door Kind en Gezin stabiel blijft. De daling komt er vooral doordat de vaccins toegediend door huisartsen of kinderartsen minder goed dan vroeger kunnen toegewezen worden aan een bepaalde dosis. Tot de groep ‘niet gevaccineerd of niet geregistreerd’ horen dus zeker ook kinderen die minstens 1 vaccin in het eerste levensjaar kregen Al moeten we natuurlijk wel alert zijn en ouders blijven motiveren om het gratis basisvaccinatieprogramma voor kinderen op te volgen. Zeker op zo'n kwetsbare leeftijd is het cruciaal dat kinderen beschermd worden."

Grafiek II: Vaccinatiebereik eerste levensjaar (2017-2021)
Bron: Opgroeien
Grafiek II: Vaccinatiebereik eerste levensjaar (2017-2021)
Bron: Opgroeien

Polio

Sinds dit jaar is de berekeningswijze van het poliovaccin aangepast. "Bij de berekeningswijze houden we nu vast aan de wettelijke richtlijn dat een kind minstens twee keer moet gevaccineerd zijn in het eerste levensjaar en een keer in het tweede levensjaar" zegt Heselmans. "Daardoor zijn er ook retroactieve aanpassingen doorgevoerd. Voor kinderen geboren in 2019 ligt het aandeel kinderen dat gevaccineerd werd voor polio op 94,0%, voor kinderen geboren in 2020 ligt dat aandeel op 92,9%. Vaccinatie tegen polio is nog steeds verplicht in ons land."

"Deze cijfers tonen een grote vaccinatiebereidheid bij ouders om hun kinderen te laten vaccineren. Het vertrouwen in de vaccinaties blijft groot en dat is belangrijk. We moeten wel waakzaam blijven. De lichte daling toont aan dat we moeten blijven inzetten op goede informatie aan de ouders over de bescherming van de vaccinatie tegen de vreselijke ziekten die ze veroorzaken. Via Kind & Gezin en gerichte campagnes zullen we dat blijven doen. We zullen ook onze zorgverstrekkers blijven aansporen om de registratie correct uit te voeren zodat de gegevens volledig correct zijn. Voor 2023 blijven kinderen en zwangere vrouwen een belangrijke doelgroep om te bereiken.”

Vlaams Minister van Welzijn Hilde Crevits
Opgroeien
Op deze pagina’s vind je cijfers die aangeven hoeveel baby’s en peuters gevaccineerd zijn en de vaccinatiegraad.
Opgroeien

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Opgroeien

Opgroeien helpt het recht op kansrijk te realiseren voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen en Brussel. Met onze eigen dienst- en hulpverlening en samen met partners ondersteunen we kinderen, jongeren en hun gezinnen. De dienstverlening gaat van preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang, Groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp tot de aanpak van jongeren die delicten plegen.

Neem contact op met

Hallepoortlaan 27 1060 Brussel

www.opgroeien.be