Nieuwe richtlijnen voorzieningen en diensten jeugdhulp

In het kader van de nieuwe richtlijnen rond het coronavirus heeft Opgroeien de lopende maatregelen binnen Jeugdhulp aangepast.

Private voorzieningen jeugdhulp

Een nieuwe rondzendbrief aan alle private voorzieningen Jeugdhulp en hun koepelorganisaties stelt:

 • voor de ambulante, mobiele en ondersteunende/projectmatige begeleiding: er zijn geen rechtstreekse cliëntcontacten en huisbezoeken meer. Voorzieningen blijven wel aanspreekbaar voor de gezinnen, in het bijzonder in crisissituaties. Ook wordt ingezet op ondersteuning van kinderen, jongeren en gezinnen via alternatieve communicatiemiddelen (telefoon, Skype, Messenger …).
 • voor de residentiële jeugdhulp: de circulatie van personen wordt maximaal vermeden. Dit betekent dat inzake het verblijf van kinderen en jongeren een stabiele keuze gemaakt moet worden die loopt tot 5 april.
  • Kinderen en jongeren die thuis in een veilige situatie kunnen verblijven, kunnen dit, indien de plaatsende instantie hiermee instemt. De voorziening volgt deze situaties vanop afstand op en ondersteunt volgens de principes van het mobiele en ambulante aanbod. 
  • Indien kinderen en jongeren niet thuis in een veilige situatie kunnen verblijven, blijven ze in de voorziening. Korte verblijven of weekends bij de ouders kunnen de komende weken niet meer plaatsvinden. Tot 5 april kunnen deze kinderen en jongeren ook geen bezoek ontvangen. 
  • Er worden geen externe dagactiviteiten georganiseerd. Om circulatie te vermijden, gaan de kinderen in een voorziening beter niet naar externe opvang van scholen.

Er komt geen opnamestop. Gezien de situatie zijn opnames in het kader van gerechtelijke beslissingen, maatschappelijke noodzaak en opnames van kinderen en jongeren in bijzonder onveilige situaties zeker nog te verwachten.

Meer weten? Lees de rondzendbrief van 18 maart 2020.

Ondersteuningscentra jeugdzorg en sociale diensten jeugdrechtbank

 • Er is geen fysiek cliëntcontact. Geplande huisbezoeken, overlegmomenten … worden geannuleerd. Er wordt maximaal met de minderjarige, de personen die bij hem inwonen en/of externe partner nagegaan hoe dit overleg telefonisch, via Skype of andere alternatieven best kan worden gerealiseerd. ​ ​ 
 • Elke consulent blijft telefonisch beschikbaar voor minderjarigen, de personen die bij hen inwonen, partners, collega’s … ​ ​ 
 • De dienst zelf is gesloten en dus niet toegankelijk voor externen. Telefonische dienstpermanentie blijft gegarandeerd voor dringende situaties. ​ ​ 
 • Er wordt een directe lijn georganiseerd voor dringende situaties tussen de dienst en het parket (OCJ) of jeugdrechtbank (SDJ) op een apart telefoonnummer. Dit wordt voor elke dienst naar de magistratuur gecommuniceerd.

Afdeling Continuïteit en toegang (o.a. de intersectorale toegangspoorten)

 • Er is geen fysiek cliëntcontact. Er wordt maximaal met de minderjarige, de personen die bij hem inwonen en/of externe partner nagegaan hoe overleg telefonisch, via Skype of andere alternatieven best kan worden gerealiseerd. Elke medewerker blijft telefonisch beschikbaar voor minderjarigen, de personen die bij hem inwonen, partners, collega’s …
 • De dienst zelf is gesloten en dus niet toegankelijk voor externen. Telefonische dienstpermanentie blijft gegarandeerd voor dringende situaties.

De gemeenschapsinstellingen en het Vlaams detentiecentrum

 • Zorg voor jongeren en medewerkers
  • Jongeren met symptomen worden gescheiden van de andere jongeren. Op elke campus zorgen we ervoor dat zieke jongeren ondergebracht worden in één leefgroep (ziekenboeg). Zo verzekeren we voor de andere jongeren maximaal de leefgroepwerking. Voor leefgroepen waar zieke jongeren verblijven, bekijken we samen met onze arts welke beschermingsmaatregelen voor de jongeren nodig zijn en voorzien we het extra materiaal dat nodig is. 
  • Elke campus organiseert een quarantaine-leefgroep waar nieuwe jongeren in terecht komen voor een periode van 7 dagen. Als er geen ziektesymptomen zijn, kan hij/zij doorstromen naar een gewone leefgroep. 
  • We zetten in op een maximale organisatie van de werkroosters naar vaste blokken met vaste periodes thuis (zoals de ziekenhuizen werken). Alle personeel wordt ingezet in de rechtstreekse opvang van jongeren.
 • Beperking van bezoek en uitgangsregeling 
  • Jongeren die geplaatst zijn in een gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum, blijven binnen de voorziening en gaan niet meer op weekend of extra muros. ​ 
  • Alle fysieke bezoek blijft verboden, maar voor elke jongere wordt een plan op maat uitgewerkt voor digitale contacten met zijn context.
 • Begeleiding van jongeren met uitgangsregeling mogelijk schorsen 
  • De opnames van jongeren die al een verregaande regeling hadden voor bv. weekendbezoek of die onder begeleiding van de gemeenschapsinstelling in huisarrest zijn, en voor wie dus een zeer beperkte beveiliging noodzakelijk is geworden, worden na overleg met jeugdrechtbank en consulent zoveel mogelijk in verlengd weekend gezet zolang dit nodig is.
  • We blijven gericht inzetten op de uitstroom van de gemeenschapsinstellingen, in overleg met consulent en jeugdrechtbank.
 • Instroom en overbrengingen zoveel mogelijk beperken 
  • De gewijzigde situatie betekent geen opnamestop in de gemeenschapsinstellingen voor jongeren. Wel willen we de nieuwe instroom zo beperkt mogelijk houden en voorbehouden voor instroom van dossiers waar de openbare veiligheid in het gedrang komt en dit in overleg met de jeugdrechtbank en consulent.
  • Om het verloop van jongeren maximaal te vermijden, worden opnames voor time-out tijdelijk opgeschort.
 • We onderzoeken de mogelijkheid van extra ondersteuning door verpleegkundigen van Kind en Gezin in de ziekenboeg van elke campus. 
 • We leggen een lijst aan van vrijwilligers binnen Opgroeien voor ondersteuning in de komende weken. 

Bovenstaande maatregelen worden permanent geëvalueerd. Er is steeds bereidheid om in overleg te gaan met magistratuur, eventueel via de moderne communicatiemogelijkheden.

Andere informatie 

Het VAPH heeft bijkomende specifieke richtlijnen voor de eigen sector.

In de internaten blijft opvang voorzien.

Meer weten? Lees de brief aan de magistraten van 18 maart 2020.

Vragen? Stuur een e-mail naar corona@opgroeien.be.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Opgroeien

Opgroeien helpt het recht op kansrijk te realiseren voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen en Brussel. Met onze eigen dienst- en hulpverlening en samen met partners ondersteunen we kinderen, jongeren en hun gezinnen. De dienstverlening gaat van preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang, Groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp tot de aanpak van jongeren die delicten plegen.

Neem contact op met

Hallepoortlaan 27 1060 Brussel

www.opgroeien.be