Skip to Content
Nieuwe voorzieningen bij Opgroeien

Nieuwe voorzieningen bij Opgroeien

Vanaf 1 januari 2020 breidt de familie van voorzieningen erkend door het agentschap Opgroeien uit. De centra voor ontwikkelingsstoornissen (COS), de observatie en behandelingscentra (OBC) en de units voor behandeling van complexe gedrags- en emotionele stoornissen (GES+) komen over van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Dit biedt kansen om de expertise op twee domeinen in de jeugdhulp te versterken: diagnostiek in de brede zin en behandeltrajecten voor jongeren met complexe problematieken.

Wat verandert er?

De beoogde doelgroep en de huidige werking blijven gelijk voor deze werkvormen. Voor het COS kan nog steeds rechtstreeks worden aangemeld, voor de OBC en GES+ units loopt dit nog steeds via de intersectorale toegangspoort. De voorzieningen en de (type)modules krijgen wel een andere naam om deze hulp aan te vragen in INSISTO.

Verdere afstemming rond diagnostiek vertaalt zich in de aanmaak van één typemodule ‘kortdurende handelingsgerichte diagnostiek’. Deze vervangt de typemodule ‘diagnostiek in het kader van de bijzondere jeugdbijstand’ van de onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra (OOOC) en de typemodule ‘diagnostiek voor minderjarigen met een (vermoeden van) handicap’ voor de korte trajecten van OBC Mastenhof. Elk OBC blijft overigens diagnostiek aanbieden, maar geïntegreerd in zijn aanbod behandeling.

De wijzigingen treden in werking vanaf 20 januari 2020.

Over Opgroeien

Sinds april 2019 vormen Jongerenwelzijn, Kind en Gezin en een deel van het aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) samen het nieuwe agentschap Opgroeien. De missie van Opgroeien is het recht op kansrijk opgroeien realiseren voor élk kind, élke jongere en hun gezinnen in Vlaanderen. 

Opgroeien
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel