Online jongerenprofiel brengt digitalisering jeugdhulp op kruissnelheid

De Vlaamse overheid lanceert het online Jongerenprofiel. Op het profiel, dat gelinkt is aan Mijn Burgerprofiel, vinden jongeren alle gegevens terug van de ondersteuning die ze kregen op jonge leeftijd. Het moet ervoor zorgen dat jongeren een duidelijk overzicht krijgen waar, wanneer en door wie ze geholpen werden tijdens hun jeugd. Het Jongerenprofiel is de eerste stap in Bandbreedte, een intensief digitaliseringstraject van de jeugdhulp in Vlaanderen.

Veel jongeren die op jonge leeftijd in contact komen met hulpverlening, hebben op latere leeftijd moeite om hun eigen geschiedenis bij elkaar te puzzelen. Daarom bouwde het agentschap Opgroeien samen met Digitaal Vlaanderen een heus Jongerenprofiel uit waarin jongeren hun jeugdhulphistoriek overzichtelijk kunnen terugvinden. Op die manier hebben jongeren vanaf 12 jaar altijd de kans om terug te vinden waar en wanneer ze ondersteuning kregen en welke organisaties betrokken waren in hun prille, soms hobbelige levensloop. Het online Jongerenprofiel is gelinkt aan Mijn Burgerprofiel, dat volwassenen kennen als de plek waar ze overheidszaken kunnen regelen.

Vlaams Minister van Welzijn Wouter Beke: “We merken dat de zoektocht naar de eigen hulpverleningsgeschiedenis, naar alles wat kinderen en jongeren tijdens hun prille jeugd meemaken, vaak erg moeizaam loopt voor jongeren in de jeugdhulp. Dankzij het Jongerenprofiel zorgen we ervoor dat deze jongeren heel gemakkelijk toegang hebben tot cruciale gegevens om te weten wat ze tijdens hun eerste levensjaren hebben meegemaakt en vooral: wie op dat moment voor hen klaarstond.”

 

Bandbreedte

Het Jongerenprofiel is een eerste verwezenlijking binnen een ambitieus digitaliseringsproject in de jeugdhulp: Bandbreedte. De Vlaamse Regering investeert vanuit Vlaamse Veerkracht de komende jaren 5 miljoen euro in Bandbreedte. In ruil voor die investering moet de jeugdhulp een digitale gedaanteverwisseling ondergaan. Er wordt ingezet op een veilig digitaal communicatiekanaal waar jongeren, gezinnen en hulpverleners met elkaar kunnen communiceren. In afwachting van dat kanaal, werden via het platform online-hulpapps alle bruikbare digitale apps voor hulpverleners, kinderen, jongeren en gezinnen gebundeld. De komende jaren zullen bovendien zeker 100 bijkomende apps gescreend worden. Maar het gebruik van online tools vereist natuurlijk ook de nodige kennis. Binnen Bandbreedte wordt er een groot vormingsaanbod gecreëerd om hulpverleners op te leiden tot mediacoaches. Die mediacoaches zullen een cruciale rol spelen binnen hun organisatie om ook collega’s aan boord te hijsen van de digitale sneltrein.

Vlaams Minister van Digitalisering Jan Jambon: “COVID-19 heeft de jeugdhulp voor heel wat uitdagingen gezet. Plots is ook het digitale luik enorm belangrijk gebleken om contact te blijven houden met kinderen, jongeren en gezinnen die in een moeilijke situatie verzeild raakten. Dat heeft de nood aan een doorgedreven digitalisering op scherp gezet. Met dit ambitieuze traject op vlak van digitale ondersteuning, online hulpverlening en mediacoaching geven we hulpverleners de kans om alle troeven uit te spelen om gezinnen te ondersteunen.”

 

Onderzoek

Om de noden van jongeren in kaart te brengen voerde het agentschap Opgroeien een doorgedreven onderzoek uit bij de doelgroep. Daaruit bleek dat de eerder formele contacten die gangbaar zijn binnen de jeugdhulp vaak als onvoldoende ervaren worden. Bellen of mailen wordt vaak als te onpersoonlijk en te traag geacht. Online alternatieven, zoals chatten en beeldbellen, schuiven jongeren en gezinnen wel naar voor als aanvullingen bij die formele momenten. Maar een belangrijk vraagstuk daarbij is op welke manier die online communicatie een plek kan vinden binnen de hulpverleningscontext, waarbij de verwachtingen voor elke betrokkene duidelijk zijn. In een ideaal scenario dromen kinderen en jongeren die al in contact kwamen met jeugdhulp, van een platform waar ze met hun ouders of belangrijke steunfiguren en hulpverleners kunnen samenwerken rond hun hulpvragen. De uitkomsten van het onderzoek zullen mee de digitale strategie bepalen die Bandbreedte de komende drie jaar zal uittekenen voor de Vlaamse jeugdhulp.

Administrateur-generaal van Opgroeien Katrien Verhegge: “De jeugdhulp is een sector die de afgelopen jaren op verschillende vlakken innoveert. We kiezen niet alleen voor inhoudelijke koerswijzigingen waarbij zorg nog vroeger en dichter bij kinderen, jongeren en hun gezinnen plaatsvindt, maar we zetten nu ook volop in op digitalisering. In een wereld die steeds meer digitale tentakels heeft, willen we ook jeugdhulp online sneller en toegankelijker maken. We geloven dat Bandbreedte nog meer antwoorden kan bieden op de diverse hulpvragen waar gezinnen mee worstelen. Bovendien kunnen we terugvallen op heel veel straffe jeugdhulpverleners in Vlaanderen, die we volop mee betrekken in dit digitaliseringstraject.”

Administrateur-generaal van Digitaal Vlaanderen, Barbara Van Den Haute: “We zijn heel trots dat we dankzij het Jongerenprofiel een eerste grote stap zetten in het digitaliseringstraject vanuit de jeugdhulp. De nood om steeds meer de digitale weg in te slaan om kinderen en jongeren te bereiken kwam duidelijk naar voor uit onderzoek bij die doelgroep. We geloven dat we met Bandbreedte een verschil kunnen maken voor de meest kwetsbare doelgroep in onze samenleving. Samen met het agentschap Opgroeien zetten we daar vanuit Digitaal Vlaanderen graag mee onze schouders onder.”

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Opgroeien

Opgroeien helpt het recht op kansrijk te realiseren voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen en Brussel. Met onze eigen dienst- en hulpverlening en samen met partners ondersteunen we kinderen, jongeren en hun gezinnen. De dienstverlening gaat van preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang, Groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp tot de aanpak van jongeren die delicten plegen.

Neem contact op met

Hallepoortlaan 27 1060 Brussel

www.opgroeien.be