Skip to Content
Opgroeien zet zich extra in voor kwetsbare jongeren

Opgroeien zet zich extra in voor kwetsbare jongeren

De situatie van kwetsbare jongeren in deze moeilijke Corona-tijden ligt ons allemaal na aan het hart. Ook het Vlaams agentschap Opgroeien heeft de voorbije dagen hard gewerkt om met vele partners op het terrein heldere afspraken te maken.

Om verspreiding van het virus tegen te gaan, is gevraagd om zoveel mogelijk te kiezen voor een vaste verblijfplaats voor jongeren in de jeugdhulp. Ofwel verblijven ze permanent in voorzieningen, of bij hun pleeggezin of in hun thuisomgeving. De hulpverlening en ondersteuning van kwetsbare gezinnen met jongeren die thuis verblijven, loopt sowieso wel door via telefonische of digitale contacten.

Actief monitoren

Bijkomend zijn een reeks afspraken gemaakt om de situatie goed op te volgen en toch in te grijpen indien precair.

Zo contacteren private voorzieningen actief gezinnen om te monitoren of alles oke is. Ook zijn er duidelijke afspraken met voorzieningen om kinderen opnieuw op te vangen indien dit in precaire situaties nodig zou zijn.

Bij acute crisissituaties zijn er aangepaste instructies om ambulante en mobiele begeleiding vorm te geven, waarbij een fysiek contact toch toegelaten is, bij voorkeur in de voorziening, mits het respecteren van de hygiënische voorzorgsmaatregelen.

De gedetailleerde richtlijnen aan de diensten en voorzieningen uit de jeugdhulp zijn ook intersectoraal doorgesproken met het werkveld van o.a. de geestelijke gezondheidszorg, het algemeen welzijnswerk en het Vlaams agentschap voor personen met een handicap.

Ook voor pleegzorg en andere diensten uit de jeugdhulp zijn de richtlijnen verder geconcretiseerd.

Ze zijn terug te vinden op https://www.jeugdhulp.be/themas/corona-en-jeugdhulp

Awel

Opgroeien heeft ook met Awel, het laagdrempelige contactpunt voor kinderen en jongeren, afspraken gemaakt. Awel zal signalen over mogelijke verontrustende of onveilige situaties meteen doorgeven aan medewerkers van Opgroeien die gepast kunnen optreden.  Ook zal Opgroeien medewerkers van Awel ondersteunen.

Evenwicht

“Het vormt een gigantische uitdaging om een evenwicht te vinden tussen het algemeen belang van de volksgezondheid en het installeren van veiligheid voor onze kinderen en jongeren. We geloven dat dit evenwicht gevonden kan worden, en dat elke schakel in de samenleving hierin een waardevolle rol kan opnemen”, zegt leidend ambtenaar van Opgroeien Katrien Verhegge. “Ik wil ook elke medewerker in een jeugdhulpvoorziening danken voor hun bijzondere inspanningen en het groot engagement in deze moeilijke tijden.”

De verfijning van de richtlijnen is ook afgestemd met experten en het kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke. “Het zijn zeer moeilijke tijden, in het bijzonder voor kwetsbare jongeren. Mijn uitdrukkelijke appreciatie voor iedereen in het werkveld. Van magistraten over jeugdrechters tot hulpverleners en consulenten. Dank en hulde.”

Meer info: Peter Jan Bogaert, woordvoerder jeugdhulp Opgroeien, 0476 /41 00 46

Peterjan.bogaert@opgroeien.be

 

 

Over Opgroeien

Sinds april 2019 vormen Jongerenwelzijn, Kind en Gezin en een deel van het aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) samen het nieuwe agentschap Opgroeien. De missie van Opgroeien is het recht op kansrijk opgroeien realiseren voor élk kind, élke jongere en hun gezinnen in Vlaanderen. 

Opgroeien
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel