Opvang slachtoffers tienerpooiers uitgebreid

Opvang slachtoffers tienerpooiers uitgebreid

De Vlaamse overheid versterkt de opvang en begeleiding voor slachtoffers van tienerpooiers met 10 extra trajecten. Het gaat hoofdzakelijk om kleinschalige innovatieve wooneenheden waarbij slachtoffers begeleiding krijgen van private partners uit de jeugdhulp. Een aantal trajecten zijn al opgestart. Deze structurele uitbreiding van 226.600 euro per jaar past in een totaalaanpak, waarbij eerder al werd geïnvesteerd in preventie, extra opvang en betere samenwerking tussen welzijn en justitie.

“De strijd is nog niet gestreden”, zegt woordvoerder jeugdhulp Peter Jan Bogaert van Opgroeien. “Deze uitbreiding komt wel tegemoet aan een vraag op het terrein: kleinschalige, warme opvang begeleid door professionals uit de jeugdhulp.”

Actieplan
De strijd tegen de schrijnende problematiek van kwetsbare jonge meisjes die in de prostitutie worden gelokt is nog niet gestreden. De Vlaamse overheid werkt sinds enkele jaren op het terrein samen met tal van experts en partners (Child Focus, Payoke, Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen, Wingerdbloei, vzw Nest,…). Richtsnoer is daarbij het geactualiseerde actieplan tienerpooiers dat tal van gerichte acties bevat. Van preventie over gepaste opvang tot meer samenwerking tussen welzijn en justitie.

Op maat
Voor de opvang en begeleiding van slachtoffers is een begeleiding op maat voorzien. Soms is gesloten begeleiding de aangewezen manier om een radicale breuk met het pooiermilieu te realiseren. In andere gevallen is thuisbegeleiding of verblijf in een open voorziening, met specifieke expertise, meer geschikt. Vaak wordt een combinatie van verschillende hulpvormen ingezet om het slachtoffer zo goed mogelijk te begeleiden.

De Vlaamse overheid heeft de voorbije jaren in al deze verschillende vormen extra en blijvend geïnvesteerd.

Kleinschalige wooneenheden
De extra investering nu gaat over 9 trajecten voor kleinschalige wooneenheden. Het is een tussenvorm tussen een klassieke leefgroep en autonoom wonen in. Bijvoorbeeld een huis waar 3 tot 4 jongvolwassenen samenleven met begeleiding van inwonende professionele hulpverlener met specifieke expertise. Deze innovatieve woonvorm bouwt verder op de ervaringen met de nieuwe wooneenheden die eerder al succesvol ingevoerd werden bij het actieplan jongvolwassenen. Het combineert de warmte van een kleinschalige, familiale omgeving met de expertise van een professionele omkadering.

Voor deze specifieke doelgroep van jongeren tussen 16 en 25 jaar engageren zich de vzw Huize Sint-Vincentius (Zelem, Limburg) voor 3 begeleidingen; vzw Wingerdbloei (Antwerpen) voor 4 begeleidingen, en vzw Jeugdzorg Emmaüs Mechelen voor 2 begeleidingen.

Tenslotte heeft ook vzw Alba een uitbreiding gekregen, specifiek voor de werkvorm van ontheming. Het slachtoffer neemt daarbij letterlijk afstand van haar situatie, door verschillende weken op tocht te gaan of te verblijven in het buitenland. Met het extra budget kan Alba ongeveer 4 onthemingen per jaar meer organiseren.

Blijvend opvolgen
“Met deze uitbreiding is opnieuw een nodige stap gezet”, besluit woordvoerder Jeugdhulp Peter Jan Bogaert. “Ook de komende maanden en jaren zal de Vlaamse overheid, samen met alle partners op het terrein, de situatie blijvend opvolgen en indien nodig verdere initiatieven ontwikkelen.”

Peter Jan Bogaert
Peter Jan Bogaert Woordvoerder Jeugdhulp, Opgroeien

 

 

Over Opgroeien

Sinds april 2019 vormen Jongerenwelzijn, Kind en Gezin en een deel van het aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) samen het nieuwe agentschap Opgroeien. De missie van Opgroeien is het recht op kansrijk opgroeien realiseren voor élk kind, élke jongere en hun gezinnen in Vlaanderen. 

Opgroeien
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel