Opvang voor kinderen van zieke ouders in Antwerpen en Oost-Vlaanderen

Opgroeien breidt Limburgs voorbeeld uit naar alle andere provincies

Wie zorgt voor de (kwetsbare) kinderen wanneer ouders zwaar ziek zijn geworden door het Corona-virus? Die prangende vraag is nu ook in Oost-Vlaanderen en Antwerpen beantwoord door een samenwerking van verschillende laagdrempelige diensten in en buiten de jeugdhulp: van kinderopvang tot gezinshulp en jeugdhulp. Een getrapt systeem is nu in werking.

Opvang kan zoveel mogelijk thuis mét ondersteuning. Lukt dat niet dan wordt het netwerk rond het gezin actief bevraagd. Levert dat ook geen resultaat op, dan kunnen kinderen, dag en nacht, terecht in een tijdelijke opvang. “Hopelijk moeten we die plaatsen nooit gebruiken”, zegt woordvoerder Peter Jan Bogaert van Opgroeien.

Na de lancering van dit project door Opgroeien in Limburg, zijn nu ook de initiatieven in Oost-Vlaanderen en Antwerpen van start gegaan. Ook West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant/Brussel zullen volgen.

Het hele werkveld van de jeugdhulp laat ​ tijdens deze ​ corona-crisis het beste van zichzelf ​ zien. Veel flexibiliteit, creativiteit en volgehouden inspanningen om kwetsbare kinderen en jongeren blijvend te begeleiden en te ondersteunen. De ​ voorzieningen blijven jongeren opnemen. Daarnaast blijven de crisismeldpunten jeugdhulp 24/7 bereikbaar, en is er de voorbije weken een oplossing gevonden voor kinderen en jongeren met een dringende en acute hulpvraag.

Met dit project gaat Opgroeien nog een stapje verder en brengt partners uit diverse hoeken en sectoren samen om begeleiding en opvang te voorzien voor (kwetsbare) kinderen van zieke ouders.

Een getrapt systeem via een stroomdiagram is opgemaakt, zodat het voor iedereen die in contact komt met een gezin dat nood heeft aan ondersteuning, duidelijk is welke stappen er genomen kunnen worden en in welke volgorde.

Oost-Vlaanderen

In eerste instantie wordt ingeschat of de kinderen nog thuis kunnen blijven, eventueel met bijkomende mobiele ondersteuning van thuiszorg of gezinshulp. Het netwerk van het gezin wordt actief bevraagd (een tante, buur, oom…) of kinder- of dagopvang kan ingeschakeld worden. Brengt dat geen soelaas, dan zijn nu in Oost-Vlaanderen tijdelijk enkele nieuwe residentiële oplossingen voor handen:

- ​ ​ voor kinderen met symptomen die niet verzorgd moeten worden in een ziekenhuis (met ouders in ziekenhuis en geen opvangmogelijkheden in het brede netwerk):

o ​ ​ Pleeggezinplaatsen via pleegzorg Oost-Vlaanderen

o ​ ​ Herstelverblijf De Ceder in Deinze (onder zorgdorpen)

o ​ ​ CKG Sloeberhof vanuit organisatie i-mens (naast hun reguliere werking)

- ​ ​ ​ voor kinderen zonder symptomen (met ouders in ziekenhuis en geen opvangmogelijkheden in het brede netwerk):

o ​ ​ Pleeggezinplaatsen via pleegzorg Oost-Vlaanderen

o ​ ​ CKG Den Boomgaard

De ondersteuning ​ wordt opgenomen door lokale partners en vrijwilligers, met ook financiële bijdragen uit de lokale gemeenschap.

55 gezinnen staan klaar

Ook in de provincie Antwerpen is een gelijkaardig initiatief opgestart. Ook hier wordt in eerste instantie ingeschat of de kinderen nog thuis kunnen blijven, eventueel met bijkomende mobiele ondersteuning van thuiszorg of gezinshulp. Het netwerk van het gezin wordt actief bevraagd (een tante, buur, oom…) of er kan kinder- of dagopvang ingeschakeld worden.

Brengt dat geen soelaas, dan staan er op dit moment ongeveer 55 pleeggezinnen in de provincie Antwerpen klaar. Nele Goffin van Pleegzorg Provincie Antwerpen: “De solidariteit is groot, hebben we gemerkt. Het gaat om gezinnen die al eerder hadden aangegeven open te staan voor crisispleegzorg, maar ook kandidaat-pleeggezinnen waar nog geen plaatsing gebeurde maar wel al de volledige screening hadden doorlopen én ook ‘actieve’ pleeggezinnen die nu tijdelijk extra kinderen en jongeren willen opvangen. Ook een aantal kandidaat-gezinnen die al een stuk van de screening hadden doorlopen zijn nu mee opgenomen in de pool, zij zullen nadien de verdere screening voor reguliere pleegzorg doorlopen.”

Voorlopig blijven het aantal vragen voor effectieve opnames via pleegzorg die corona-gerelateerd zijn nog vrij beperkt. “Hopelijk blijft dit zo”, besluit woordvoerder Peter Jan Bogaert. “Dit zijn noodscenario’s waar we zo weinig mogelijk beroep op willen doen. Maar we staan klaar als het nodig zou zijn.”

Enkel voor pers:

Perscontact Opgroeien: Peter Jan Bogaert, woordvoerder Jeugdhulp Opgroeien, peterjan.bogaert@oproeien.be; 0476/41.00.46

Meer info over het project in Oost-Vlaanderen: Tom Elen: Tom.Elen@opgroeien.be;

Meer info over het project in Antwerpen: Jan De Ridder; jan.deridder@opgroeien.be;

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Opgroeien

Opgroeien helpt het recht op kansrijk te realiseren voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen en Brussel. Met onze eigen dienst- en hulpverlening en samen met partners ondersteunen we kinderen, jongeren en hun gezinnen. De dienstverlening gaat van preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang, Groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp tot de aanpak van jongeren die delicten plegen.

Neem contact op met

Hallepoortlaan 27 1060 Brussel

www.opgroeien.be