Opvang voor (kwetsbare) kinderen van zieke ouders

Opgroeien breidt Limburgs voorbeeld ook in andere provincies uit

Wie zorgt voor (kwetsbare) kinderen wanneer ouders zwaar ziek zijn geworden door het Corona-virus? Die prangende vraag is nu in Limburg beantwoord door een samenwerking van verschillende laagdrempelige diensten in en buiten de jeugdhulp: van kinderopvang tot gezinshulp en jeugdhulp. Een getrapt systeem is nu in werking.

Opvang kan zoveel mogelijk thuis mét ondersteuning. Lukt dat niet dan wordt het netwerk rond het gezin actief bevraagd. Levert dat ook geen resultaat op, dan kunnen kinderen, dag en nacht, terecht in een tijdelijke opvang in Peer. Ook in andere provincies worden dergelijke initiatieven nu voorbereid door het agentschap Opgroeien.

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn: “Wie ziek wordt door het coronavirus moet eerst en vooral denken aan de gezondheid. De eigen gezondheid en die van de omgeving. Soms is dat heel moeilijk, wanneer je als ouder zwaar ziek wordt. Wie zorgt er dan voor de kinderen? Ik ben heel tevreden dat we voor dit specifieke probleem nu een oplossing hebben, hier in Limburg. We willen dit nu ook snel uitrollen naar andere provincies.”

Papa in ziekenhuis, mama zwaar ziek

De provincie Limburg is hard getroffen door het Corona-virus. Niet toevallig daar is de voorbije weken hard gewerkt aan een werkend model voor de opvang van kinderen van zieke ouders. De ​ voorzieningen blijven jongeren opnemen. Daarnaast blijven de crisismeldpunten jeugdhulp 24/7 bereikbaar, en is er de voorbije weken een oplossing gevonden voor kinderen en jongeren met een dringende en acute hulpvraag.

Toch was er ook 1 dossier bij het Limburgs meldpunt waar niet meteen een oplossing voor was: papa in het ziekenhuis omwille van Corona, mama ook zwaar ziek thuis, de zorg voor de kinderen, mogelijks ook besmet, nog opnemend. Wie kon de opvang nu nog verzekeren?

“We zijn toen meteen in actie geschoten”, zegt Raf Van Hoof van het agentschap Opgroeien. Raf Van Hoof is ondersteuner bij het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp (IROJ) Limburg. “Maar deze vraag oversteeg het klassieke jeugdhulplandschap. Vanuit CKG De Stap vertrok daarom een open oproep naar iedereen met ideeën. We betrokken actoren uit de kinderopvang, de lokale besturen, het onderwijs, de gezinshulp en vele anderen om samen een model uit te werken over sectoren heen.”

Thuis met ondersteuning

Een getrapt systeem via een stroomdiagram is opgemaakt, zodat het voor iedereen die in contact komt met een gezin dat nood heeft aan ondersteuning, duidelijk is welke stappen er genomen kunnen worden en in welke volgorde. In eerste instantie wordt ingeschat of de kinderen nog thuis kunnen blijven, eventueel met bijkomende mobiele ondersteuning van thuiszorg of gezinshulp. “Soms is het al voldoende dat er gekookt wordt of dat het huis wat op orde geraakt”, zegt Van Hoof. “Eventueel kan ook thuisverpleging worden ingeschakeld of iemand die mee het huiswerk van de kinderen begeleidt.”

Het bestaande netwerk van een gezin wordt hierbij als eerste actief bevraagd: een grootouder, een buur, een tante, neef of een nicht. Is er opvang nodig, dan kan de hulpverlener bij het lokale bestuur en Kind en Gezin terecht om de mogelijkheden van kinderopvang te bespreken.

Een volgende stap is laagdrempelige jeugdhulp, via de bestaande netwerken. Pleegzorg kan ook. “Er zijn in onze regio een aantal nieuwe en bestaande pleeggezinnen die zich spontaan hebben gemeld om in deze crisistijden opvang te garanderen, ook voor besmette of zieke kinderen.”

Tijdelijke voorziening in Peer

Biedt dit alles geen perspectief, dan kunnen kinderen ook residentieel opgevangen worden in een tijdelijke voorziening, in Peer. “We deden een ruime oproep, waarop verschillende partners reageerden: Daidalos vzw zorgt voor het leeuwendeel aan personeel, vzw Sint Gerardus voorziet in de locatie en ondersteunende faciliteiten, VCLB Limburg hielp met de uitwerking van draaiboeken en bracht medische ondersteuning in orde, CAW Limburg fungeert als aanmeldpunt. De eerstelijnszone Welzijnsregio Noord-Limburg, stad Peer en tal van anderen brachten ook allen expertise in, zodat kinderen van 0 tot 12 jaar oud in de best mogelijke en meest veilige omstandigheden kunnen opgevangen worden.”

Er is een leefgroep klaar waar 7 à 8 kinderen kunnen worden opgevangen, indien nodig. “We hopen oprecht dat we de plaatsen niet nodig zullen hebben”, besluit Raf Van Hoof. ​ “Maar we zijn er klaar voor mocht het nodig zijn. Voor gezinnen mag het ook een geruststelling zijn te weten dat er toch een noodoplossing klaar is.”

Ook in andere provincies zijn er gelijkaardige initiatieven lopende. Opgroeien hoopt binnen enkele dagen in elke provincie klaar te staan voor de opvang van kinderen en jongeren van zieke ouders. “Het is hoopgevend te zien hoe snel gekende en nieuwe partners elkaar vinden in deze crisistijden”, zegt Bruno Vanobbergen, algemeen directeur Opgroeien. “Dit biedt ook perspectief na Corona om sneller en gepaster in te spelen op de noden die er zijn.”

Enkel voor pers:

Woordvoerder Wouter Beke: Steffen Van Roosbroeck, steffen.vanroosbroeck@vlaanderen.be, 0479/24.54.64

Perscontact Opgroeien: Peter Jan Bogaert, woordvoerder Jeugdhulp Opgroeien, peterjan.bogaert@oproeien.be; 0476/41.00.46

Meer info over het concrete project in Limburg: Raf Van Hoof: Raf.vanhoof@opgroeien.be; 0494/18.32.75
https://iroj.jeugdhulp.be/nieuws/opvang-zieke-kinderen-tijdens-coronacrisis

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Opgroeien

Opgroeien helpt het recht op kansrijk te realiseren voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen en Brussel. Met onze eigen dienst- en hulpverlening en samen met partners ondersteunen we kinderen, jongeren en hun gezinnen. De dienstverlening gaat van preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang, Groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp tot de aanpak van jongeren die delicten plegen.

Neem contact op met

Hallepoortlaan 27 1060 Brussel

www.opgroeien.be