Ouders bijzonder tevreden over Kind en Gezin bij de ondersteuning van de ontwikkeling en de opvoeding van hun kinderen

Grootschalig tevredenheidsonderzoek naar de dienstverlening Kind en Gezin bewijst dat ouders het gratis medisch-preventieve aanbod en de ondersteuning van Kind en Gezin erg waarderen. De resultaten van de tevredenheid van organisatoren kinderopvang bevestigen de noodzaak van de recente versterking van het team Klantenbeheer Kinderopvang.

Op vraag van de Vlaamse Regering liet Opgroeien in 2022 een onderzoek uitvoeren door een onafhankelijk onderzoeksbureau naar de tevredenheid van zowel ouders van jonge kinderen over de dienstverlening van Kind en Gezin als bij organisatoren van kinderopvang over de dienstverlening vanuit Opgroeien. De voorbereidingen voor dit hele onderzoek werden getroffen voor de crisis in de kinderopvang.

De onderzoekers van dit grootschalig opgezette onderzoek contacteerden meer dan 35.000 ouders en meer dan 2.700 medewerkers van de meer dan 1.800 organisatoren kinderopvang voor baby’s en peuters. ​
Meer dan 8.200 ouders en 1.445 medewerkers vanuit in totaal 64% van alle organisatoren kinderopvang vulden de vragenlijsten quasi volledig in. Ook ouders die niet of niet langer gebruikmaakten van de dienstverlening werden uitgenodigd. Zo werd gegarandeerd dat ook de mogelijk negatieve ervaring of mening van ‘afhakers’ in de scope zat.

Er werden heel wat aspecten uitgebreid bevraagd. Dit resulteerde in een lijvig onderzoeksrapport met heel wat aanbevelingen.

Resultaten

Het rapport toont een hoge tevredenheid over veel aspecten van de dienstverlening van Kind en Gezin. In het algemeen kennen ouders de dienstverlening van Kind en Gezin een tevredenheidsscore van gemiddeld 8,2 op 10 toe. We zien dat voor heel wat dienstverleningsaspecten een ruime meerderheid een score van 8 tot 10 geeft, wat wijst op grote tevredenheid. Ouders zijn gemiddeld zeer tevreden over de contacten met medewerkers van de lokale Kind en Gezin-teams, het uitvoeren van de gratis gehoor- en oogtesten en het vaccineren van de kinderen. Ouders vinden daarnaast ook informatie en advies over thema’s zoals opvoeding en gedrag, slapen en zindelijkheid belangrijk. Ze willen hierrond graag nog beter ondersteund worden.

"De resultaten geven me als verpleegkundige van Kind en Gezin echt energie. Het is duidelijk dat ouders Kind en Gezin heel erg waarderen in die zo cruciale eerste 1000 dagen van hun kind. We werken echt op maat van elk gezin. Het is nu aan ons om nog meer in de verf te zetten dat ouders gratis bij ons terechtkunnen voor kleine en grote vragen en bezorgdheden rond ouderschap, opvoeding, zindelijkheid en slapen."
Sara, verpleegkundige Kind en Gezin

Ook bij de opvangorganisatoren geven vele respondenten positieve scores, maar het is duidelijk dat het aandeel personen dat minder tevreden is hoger ligt dan bij de ouders. De gemiddelde tevredenheidsscore van opvangorganisatoren bedraagt 6,8 op 10. ​
De kinderopvang is het meest tevreden over het tijdig betalen van subsidies en het gemakkelijk doorgeven van gegevens over opvangprestaties in voorzieningen waar ouders volgens inkomen betalen.

Het onderzoek toont dat diverse aspecten van de dienstverlening door Opgroeien ten aanzien van organisatoren kinderopvang verbeterd kunnen worden. Het gaat onder andere om het verhogen van de bereikbaarheid vanuit Klantenbeheer Kinderopvang, het meer inzetten op hulp en ondersteuning bij problemen van opvangorganisatoren, informatie online zichtbaarder ontsluiten, en het verduidelijken van procedures. Heel wat van deze zaken zijn het afgelopen half jaar al sterk aangepakt.

"Het was belangrijk om samen stil te staan bij de resultaten vanuit de kinderopvang. We komen uit een moeilijke periode, waar we samen door moeten. Recent zijn heel veel nieuwe collega's gestart. Het is nu belangrijk om als groep te groeien en ook samen in te zetten op onze bereikbaarheid. We willen dat elke kinderopvang makkelijk bij ons terechtkan. Wij willen ook een vertrouwd gezicht zijn voor hen."
Eva, Klantenbeheerder Kinderopvang bij Opgroeien

Voor Opgroeien is dit onderzoek niet eenmalig. Opgroeien wil de komende jaren de vinger aan de pols blijven houden om zo de kwaliteit van de dienstverlening op te blijven volgen.

“Opgroeien heeft een belangrijke dienstverlening naar ouders en organisatoren van kinderopvang. De voorbije maanden waren niet gemakkelijk voor de sector kinderopvang en het agentschap. In de dienstverlening naar de sector worden er al heel wat verbeterpunten aangepakt na de parlementaire onderzoekscommissie. Dit onderzoek toont wat er goed loopt en waar er nog verder marge voor verbetering is. Om goede dienstverlening te kunnen leveren aan de 6.000 opvanglocaties voor baby’s en peuters en de 1.000 locaties voor buitenschoolse opvang moeten er ook voldoende medewerkers zijn. ​
Ik ga er van uit dat de investeringen zullen resulteren in een verhoogde bereikbaarheid en in een nog sterkere dienstverlening aan de organisatoren. ​
Ook de mening van de ouders over het aanbod van Kind en Gezin is bijzonder waardevol. Ook daar zullen stap per stap verbeteringen doorgevoerd worden zodat ouders een nog betere dienstverlening kunnen krijgen. We zullen de vinger aan de pols houden en de kwaliteit blijven opvolgen.” ​
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits

Aanbevelingen

Het onderzoeksbureau heeft vanuit de resultaten ook aanbevelingen geformuleerd. Heel wat van deze aanbevelingen liggen in lijn met vernieuwingen die Opgroeien zelf initieerde en implementeerde.
Dit voorjaar lanceerde Kind en Gezin bijvoorbeeld al een opvallende campagne en nieuwe brochure rond zindelijkheid. Ook de grotere aandacht voor zindelijkheid tijdens de contacten met gezinnen is in alle 57 lokale Kind en Gezin teams over heel Vlaanderen ingebed. Kind en Gezin bevraagt dit ook actief bij alle ouders. Zo kan er snel en laagdrempelig extra ondersteuning op maat gegeven worden als het zindelijk worden niet vlot loopt.

Tussen eind januari en eind april 2023 zijn er meer dan 25 medewerkers aangeworven voor de versterking van Klantenbeheer Kinderopvang. Heel wat nieuwe klantenbeheerders hebben hun opleiding al voltooid en werken zelfstandig in een nieuwe teamstructuur. Op die manier wordt gewerkt aan het verhogen van de nabijheid van de klantenbeheerders voor de organisatoren kinderopvang.

“Vandaag deelden we deze resultaten in detail met alle lokale medewerkers van Kind en Gezin en onze verpleegkundigen van de Kind en Gezin-Lijn. De lokale teams Kind en Gezin en de verpleegkundigen van de Kind en Gezin-Lijn staan er dag in dag uit voor ouders. Het gaat om meer dan 1000 medewerkers die over gans Vlaanderen elke dag duizenden gezinnen informeren, ondersteunen en empoweren. Deze resultaten zijn sterk en geven vertrouwen. Ouders hebben het vandaag niet gemakkelijk. Ze worden een grote verantwoordelijkheid toegedicht bij de ondersteuning van de ontwikkeling en de opvoeding van hun kinderen en moeten heel veel ballen tegelijk in de lucht houden. Op al deze momenten is het belangrijk dat er mensen direct naast hen staan. Om een luisterend oor te bieden, advies te geven of de verbinding te maken met meer specifieke vormen van zorg en hulp. Dat onze medewerkers door ouders op deze vele terreinen sterk gewaardeerd worden, is voor hen een hart onder de riem. Het is ontzettend fijn om vast te stellen dat ouders en professionals elkaar toch blijven vinden, ook na de moeilijk corona-jaren en dat ouders de ondersteuning en de hulp die ze vanuit Kind en Gezin ontvangen als onmisbaar bij hun ouderschap ervaren."
Bruno Vanobbergen, waarnemend administrateur-generaal Opgroeien
"We namen vandaag ook de tijd om deze resultaten in detail te bespreken met alle medewerkers die betrokken zijn bij kinderopvang. Natuurlijk gaat dit in de eerste plaats over het team Klantenbeheer Kinderopvang. Maar ook onze medewerkers die klachten en meldingen behandelen, de medewerkers van de Kind en Gezin-Lijn en zovele anderen worden hierin betrokken. Wat mij betreft zijn de resultaten de terugblik op een situatie die gelukkig vandaag anders is. Tot en met het eerste kwartaal van 2023 had elke Klantenbeheerder Kinderopvang een werklast van meer dan 220 dossiers. Dankzij alle aanwervingen en alle mensen die al zijn opgestart telt de ploeg Klantenbeheer vandaag 27 voltijds equivalenten meer. Stap voor stap zal dit de dossierlast per medewerker doen verlagen naar 125 locaties kinderopvang. Maar we moeten daar ook realistisch in zijn. Heel wat nieuwe medewerkers die de afgelopen maanden en weken startten zitten nog deels in opleiding. Het is belangrijk om hen goed te vormen en hen ook goed te omringen. Bovendien vragen ook alle realisaties vanuit het actieplan Kinderopvang de aandacht van de medewerkers kinderopvang. Het is dus belangrijk om ook de ervaren ploeg goed te blijven omringen.”
Bruno Vanobbergen, administrateur-generaal Opgroeien

Meer weten?

Check het volledige rapport met resultaten, conclusies en aanbevelingen.

Samen maken we het grootste verschil

Opgroeien is op zoek naar versterking om ook morgen dat positieve verschil te kunnen blijven maken voor kinderen, gezinnen en kinderopvang. We zijn actief op zoek naar nieuwe medewerkers met een hart voor gezinnen en heel veel zin om elke dag onze missie #kansrijkopgroeien mee te realiseren.

Carmen De Rudder

woordvoerder minister Crevits

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Opgroeien

Opgroeien helpt het recht op kansrijk te realiseren voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen en Brussel. Met onze eigen dienst- en hulpverlening en samen met partners ondersteunen we kinderen, jongeren en hun gezinnen. De dienstverlening gaat van preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang, Groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp tot de aanpak van jongeren die delicten plegen.

Neem contact op met

Hallepoortlaan 27 1060 Brussel

www.opgroeien.be