Pleeggezinnen vangen meer dan 10.000 pleegkinderen op in Vlaanderen

In 2022 werden 10.609 kinderen en jongeren opgevangen in een pleeggezin. Eén op de drie kinderen die afgelopen jaar ondersteuning nodig had van een jeugdhulporganisatie omwille van een moeilijke thuissituatie, komt in een pleeggezin terecht. Soms springen pleeggezinnen enkel in tijdens weekends, vakanties of in een crisissituatie, maar vaak ook voor enkele maanden of jaren.

Het aantal kinderen dat in een pleeggezin terechtkomt, steeg de afgelopen jaren stelselmatig. “Die trend hield ook het afgelopen jaar aan” zegt Niels Heselmans van Opgroeien. “In vergelijking met 2021 steeg het aantal kinderen en jongeren die voor een korte periode of voor langere tijd opgroeit in een pleeggezin met 7,0%: van 9.914 naar 10.609. De geborgenheid van een pleeggezin geeft kinderen de kans om op te groeien in een gezinscontext: dat blijft ontzettend belangrijk wanneer ouders tijdelijk de zorg niet meer kunnen dragen. Tijdens een pleegzorgtraject wordt ingezet op het versterken van de band met ouders en een terugkeer naar huis. Maar als dat niet lukt, kan een pleeggezin ook voor langere tijd een veilige haven bieden. In totaal werden het afgelopen jaar voor 2.085 kinderen en jongeren een nieuwe opvang in een pleeggezin opgestart, voor 1.579 kinderen eindigde hun pleegzorgtraject.”

Grafiek I: Aantal unieke pleegkinderen & -pleegjongeren ​
en aantal pleegzorgdossiers (2015-2022)
Bron: Opgroeien
Grafiek I: Aantal unieke pleegkinderen & -pleegjongeren ​
en aantal pleegzorgdossiers (2015-2022)
Bron: Opgroeien

Eén op drie

Het engagement van pleeggezinnen blijkt cruciaal binnen de jeugdhulp. “In totaal deden 32.138 kinderen en jongeren een beroep op ondersteuning van een jeugdhulporganisatie omwille van een moeilijke thuissituatie” zegt Heselmans. “Daarvan vindt dus bijna één op de drie kinderen een plek in een pleeggezin. Naast begeleiding van gezinnen en de opvang in leefgroepen, kunnen we heel duidelijk benadrukken dat ook pleegouders een enorm verschil betekenen voor kinderen én ouders wanneer die op een bepaald moment in de knoop geraken. Niet alleen op jonge leeftijd, ook voor pubers. Want, opvallend: in 22,8% van de opgestarte pleegzorgsituaties ging het om jongeren tussen 15 en 17 jaar. Goed voor 507 jongeren en een stijging van 42% tegenover de aantal opgestarte pleegzorgsituaties van dezelfde leeftijdscategorie in 2021. De stijging valt onder meer te verklaren door de opvang van Oekraïense jongeren op de vlucht binnen pleegzorg. In bijna één op de vijf situaties (18,5%) werd een pleeggezin gevonden voor een baby of peuter tussen 0 en 2 jaar.”

Grafiek II: Leeftijdsverdeling bij opgestarte pleegzorgsituatie (2019-2022)
Bron: Opgroeien
Grafiek II: Leeftijdsverdeling bij opgestarte pleegzorgsituatie (2019-2022)
Bron: Opgroeien

De Warmste Week

Vandaag werd ook het thema van De Warmste Week in 2023 bekendgemaakt: ‘opgroeien zonder zorgen’. “Dat de aandacht daarbij onder meer zal gaan naar kinderen en jongeren die opgroeien in de jeugdhulp, heeft een enorme impact” schetst Heselmans. “Vaak hebben kinderen het gevoel dat ze weinig gezien worden, dat hun stem weinig gehoord wordt. We twijfelen er niet aan dat een initiatief als De Warmste Week deze kinderen en jongeren een duwtje in de rug kan geven. Niet enkel voor de 32.138 kinderen en jongeren die we op dit moment vanuit alle jeugdhulporganisaties in Vlaanderen ondersteunen, maar ook voor kinderen en gezinnen die in de toekomst wat extra hulp kunnen gebruiken.

 

Vlaams minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits: “Ik kan niet anders dan mijn bewondering uitspreken voor mensen die hun huis openzetten om een warme thuis te bieden aan kinderen en jongeren die die warmte elders, soms heel tijdelijk of voor wat langere tijd, niet vinden. Pleegzorg blijft voor ons de eerste optie als het thuis echt niet lukt. Het aantal van 10.000 pleegkinderen geeft een dubbel gevoel, enerzijds van fierheid en felicitaties aan al wie werkt en meewerkt aan pleegzorg, anderzijds geeft dit aan dat er nog werk op de plank ligt om ouders te ondersteunen om het zelf thuis beter te maken voor hun kinderen.”

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Opgroeien

Opgroeien helpt het recht op kansrijk te realiseren voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen en Brussel. Met onze eigen dienst- en hulpverlening en samen met partners ondersteunen we kinderen, jongeren en hun gezinnen. De dienstverlening gaat van preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang, Groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp tot de aanpak van jongeren die delicten plegen.

Neem contact op met

Hallepoortlaan 27 1060 Brussel

www.opgroeien.be