Skip to Content
Sociale Dienst van de Jeugdrechtbank in Mechelen schakelt tijdelijk over op minimale dienstverlening, deuren nooit gesloten.

Sociale Dienst van de Jeugdrechtbank in Mechelen schakelt tijdelijk over op minimale dienstverlening, deuren nooit gesloten.

De Sociale Dienst van de Jeugdrechtbank in Mechelen schakelt tijdelijk over op minimale dienstverlening. Tot het einde van de krokusvakantie worden niet essentiële overlegmomenten en huisbezoeken uitgesteld. Intussen blijft de permanentie gewaarborgd en is er geen effect op de aanmelding van crisissituaties waarbij de veiligheid van kinderen of jongeren in het gedrang komt. De tijdelijke overschakeling naar minimale dienstverlening komt er na een plotse (dreigende) uitval van enkele medewerkers. We doen er alles aan om kinderen, jongeren, ouders en hulpverleners ook nu de nodige ondersteuning te bieden die nodig is. Op geen enkel moment zijn de deuren van de Sociale Dienst van de Jeugdrechtbank in Mechelen gesloten.

Niels Heselmans
Niels Heselmans Woordvoerder Jeugdhulp, Opgroeien

 

Over Opgroeien

Sinds april 2019 vormen Jongerenwelzijn, Kind en Gezin en een deel van het aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) samen het nieuwe agentschap Opgroeien. De missie van Opgroeien is het recht op kansrijk opgroeien realiseren voor élk kind, élke jongere en hun gezinnen in Vlaanderen. 

Opgroeien
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel