Steeds meer jongeren doen beroep op jeugdhulp na hun 18 jaar

Jongeren die opgroeien in de jeugdhulp doen steeds meer op eigen vraag een beroep op voortgezette jeugdhulp na hun 18 jaar. Dat zorgt ervoor dat ze begeleiding blijven krijgen of in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen wanneer ze volwassen worden.

Wanneer jongeren in de jeugdhulp 18 jaar worden, kunnen ze zelf beslissen of ze een aanvraag indienen voor voortgezette jeugdhulp. Dat moet de overgang naar een zelfstandig leven vlotter laten verlopen. “De vraag is natuurlijk of jongeren klaar zijn om op hun eigen benen te staan wanneer ze 18 worden.”, zegt Niels Heselmans van agentschap Opgroeien. “Niet voor elke jongere is dat even evident en dat blijkt ook bij jeugdhulpverlaters het geval. Wanneer het nodig is, kunnen jongeren een beroep doen op voortgezette jeugdhulp. Op die manier krijgen ze toch nog de extra ondersteuning of kunnen ze in een vertrouwde omgeving blijven wonen, bijvoorbeeld in hun pleeggezin of in de jeugdvoorziening waar ze verblijven.”

Tot 25 jaar

In 2020 konden 3.422 jongeren die opgroeien in een voorziening of in een pleeggezin terecht in de voortgezette jeugdhulp, in 2017 was dat aantal nog 2.572. “Op drie jaar tijd merken we een immense stijging van 33%”, aldus Heselmans. “Het toont aan dat we een verschil kunnen blijven maken voor jongeren na hun 18de verjaardag. De afgelopen jaren werd de leeftijd voor die voortgezette jeugdhulp opgetrokken, waardoor jongeren nu tot hun 25 jaar op de ondersteuning van jeugdhulp kunnen blijven rekenen. Daarnaast legden we ons oor ook te luisteren bij wat jongeren uit de jeugdhulp nodig hebben op het kantelpunt richting volwassenheid en werkten we een aanbod uit dat beter aansloot op die noden. Zo kwamen er burgerinitiatieven waarbij vrijwilligers in de bres springen voor kwetsbare jongvolwassenen en innovatieve co-housingprojecten. Jeugdhulpverlaters tussen 18 en 25 jaar die dreigen een vast dak boven hun hoofd te verliezen vormen een bijkomende doelgroep. Via een duobegeleiding tussen hun jeugdhulpverlener en een CAW-medewerker willen we hen beter ondersteunen wanneer ze stilaan op eigen benen gaan staan. In 2019 werden op die manier 149 jongeren begeleid, in 2020 steeg dat richting 320 jongeren.”

Geleidelijkheid

“We zien vaak dat de overgang naar volwassenheid voor veel jongeren te bruusk moet verlopen”, vult Vlaams Minister van Welzijn Wouter Beke aan. “Met de mogelijkheid om tot 25 ondersteuning te krijgen, geven we jongeren en hun begeleiders de kans om rond de leeftijd van 18 wat meer geleidelijkheid in te bouwen, meer tijd te nemen om ervoor te zorgen dat jongeren op hun voeten landen, perspectief hebben op een studie of een plek op de arbeidsmarkt en met een netwerk waar ze op kunnen terugvallen.”

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Opgroeien

Opgroeien helpt het recht op kansrijk te realiseren voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen en Brussel. Met onze eigen dienst- en hulpverlening en samen met partners ondersteunen we kinderen, jongeren en hun gezinnen. De dienstverlening gaat van preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang, Groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp tot de aanpak van jongeren die delicten plegen.

Neem contact op met

Hallepoortlaan 27 1060 Brussel

www.opgroeien.be