Vernieuwde richtlijnen rond medicatie en koorts in de kinderopvang

Kinderen die specifieke medicatie toegediend krijgen in de opvang moeten geen apart doktersattest meer voorleggen. Een etiket van de apotheek met de gegevens van de voorschrijvende arts en de wijze waarop het geneesmiddel moet worden toegediend, is voldoende. Het advies vanuit Opgroeien komt er in samenspraak met Domus Medica en de beroepsvereniging van kinderartsen en moet de overattestering tegengaan. Ook de stappen die een kinderopvang en ouders moeten ondernemen wanneer een kind koorts maakt, worden verduidelijkt.

Wanneer kinderen een chronische aandoening hebben of als een baby of peuter terugkeert naar de opvang na ziekte, is een verdere behandeling met medicatie soms nodig. “Tot voor kort moesten ouders dan steeds een specifiek doktersattest voorleggen zodat de kinderopvang het geneesmiddel kon toedienen”, zegt Niels Heselmans, woordvoerder van agentschap Opgroeien. “Dat zorgde echter voor heel wat bijkomende consultaties voor huisartsen, om een attest uit te schrijven voor een behandeling die reeds was opgestart. Maar wanneer op het etiket van de apotheker op de verpakking van het geneesmiddel de naam van de voorschrijvende arts vermeld is, is het eigenlijk duidelijk dat de behandeling werd goedgekeurd. Vaak staat ook de duur of de einddatum van een behandeling, op het etiket waardoor de opvang weet hoe lang ze een geneesmiddel mogen toedienen. Een bijkomend doktersattest, specifiek voor de opvang, is daarom nu niet meer nodig. Wanneer de naam van de arts ontbreekt, vragen ouders bij de apotheek een nieuw etiket."

Fysiologische zoutoplossing of verzorgende luierzalven zijn geen geneesmiddelen en mogen steeds op vraag van ouders gebruikt worden. Ook voor Daktozin pasta® en Nesivine® en Otrivine® in pediatrische vorm geldt een uitzondering en hoeft er geen etiket van een apotheker op de verpakking te kleven, bij gebruik tot maximaal 5 opeenvolgende dagen.

 

Koorts

Naast de vernieuwde richtlijn voor medicatie, werd ook het advies rond koorts bij baby’s en peuters in de opvang verduidelijkt. “Wanneer kinderen koorts hebben, roept dat vaak vragen op bij de kinderopvang en bij ouders", zegt Heselmans. “Daarom vinden we het belangrijk duidelijkheid te schetsen, zowel voor ouders als voor de kinderopvang. Preventief koorts meten is eigenlijk weinig zinvol. Pas wanneer een kind zich anders gedraagt dan gewoonlijk, heeft het zin om koorts te meten, ook in de opvang. We spreken van koorts wanneer kinderen een lichaamstemperatuur hebben van 38°C of meer. Bij kinderen jonger dan 3 maanden of als je je zorgen maakt als kinderbegeleider is het belangrijk dat ouders zo snel mogelijk een kind komen ophalen. Bij oudere kinderen en wanneer er geen alarmerende symptomen zijn, krijgt een kinderopvang de opdracht om ouders te informeren, af te spreken om een eerste dosis koortswerende medicatie te geven en kan in tweede instantie de vraag gesteld worden of het mogelijk is hun kind op te halen, waardoor ouders de nodige tijd krijgen om zich te organiseren. Koortswerende middelen zoals paracetamol mogen in de opvang zonder tussenkomst van een arts toegediend worden. Een doktersbezoek is enkel nodig wanneer ouders zich ongerust voelen, bij kinderen jonger dan 3 maanden raadpleeg je best wel een dokter voor advies.”

Flowchart - Wat te doen bij koorts in de opvang? (Bron: Opgroeien)
Flowchart - Wat te doen bij koorts in de opvang? (Bron: Opgroeien)

24u

Kinderen die koorts maken kunnen de volgende dag ook niet meteen terug naar de opvang. “Dat is beter voor het kind en in het belang van de andere kinderen en de begeleiders”, aldus Heselmans. “Studies tonen immers aan dat er een observatieperiode nodig is om te kijken of koorts evolueert tot een ernstige ziekte. Als kinderen 24u koortsvrij zijn, kunnen ze opnieuw terecht in de opvang. Ook na vaccinaties kan een kind koorts maken, maar als er dan geen bijkomende tekenen zijn mag een kind gewoon terug naar de opvang. Wel belangrijk om te nuanceren: bij het doorkomen van tandjes bij jonge kinderen kan een verhoging optreden. Maar wanneer de lichaamstemperatuur de grens van 38°C bereikt, kan dat niet meer enkel worden toegeschreven aan doorkomende tandjes.”

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Opgroeien

Opgroeien helpt het recht op kansrijk te realiseren voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen en Brussel. Met onze eigen dienst- en hulpverlening en samen met partners ondersteunen we kinderen, jongeren en hun gezinnen. De dienstverlening gaat van preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang, Groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp tot de aanpak van jongeren die delicten plegen.

Neem contact op met

Hallepoortlaan 27 1060 Brussel

www.opgroeien.be