Vlaamse regering investeert in opvang en ondersteuning van kwetsbare gezinnen

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke heeft extra middelen vrijgemaakt voor de acht Centra Integrale Gezinszorg (CIG) in Vlaanderen. In die centra krijgen kwetsbare ouders en alleenstaande tienermoeders samen met hun kinderen tijdelijke opvang en de nodige ondersteuning. De investering moet meer jonge gezinnen in nood helpen en de kwaliteit van de ondersteuning verder versterken.

Vlaanderen telt acht Centra Integrale Gezinszorg (CIG), waar zo’n 63 gezinnen met jonge kinderen verblijven. “Die gezinnen kloppen aan bij een CIG wanneer ze voelen dat ze tekort schieten in de opvoeding van hun baby, peuter of kleuter”, zegt bevoegd minister Wouter Beke. “Vaak zijn het alleenstaande tienermoeders of ouders die zich in een kwetsbare situatie bevinden, niet kunnen terugvallen op vrienden of familie, worstelen met psychische problemen en moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.”

Ouders en kinderen worden samen opgevangen: op een studio, in een appartement of in een gemeenschappelijk huis met andere gezinnen. Met de nodige professionele ondersteuning leren ze stapsgewijs hoe ze de zorg voor hun kinderen kunnen dragen. Met vallen en opstaan. Daarnaast gaan de begeleiders van een CIG ook op pad om gezinnen intensief te ondersteunen die wel nog thuis wonen, zodat zij op lange termijn voor hun kinderen kunnen blijven zorgen. Op die manier wordt een ingrijpende uithuisplaatsing voor kinderen vermeden en kan een gezin met de nodige steun een nieuwe start maken.

Kleine gezinnen

De financiering voor de Centra Integrale Gezinszorg wordt nu opgetrokken en hervormd, waardoor meer gezinnen geholpen kunnen worden. “We maken meer dan een half miljoen euro vrij voor de komende 3 jaar om de werking van de CIG in Vlaanderen te versterken,” zegt Vlaams Minister van Welzijn en Gezondheid Wouter Beke. “Die hervorming moet ervoor zorgen dat we meer kleine gezinnen met kinderen tot 6 jaar kunnen opvangen en de kwaliteit van de ondersteuningsmodules verder kan uitgebouwd worden. Dat past in de zorggarantieplan voor jonge kinderen dat we uitrollen. Bovendien is het een belangrijk signaal dat we ook voor ouders die zich in een moeilijke situatie bevinden, volop op zoek gaan naar oplossingen waar zij zelf deel van uitmaken.”

Vlaanderen wil met deze aanpak ook vermijden dat kinderen op jonge leeftijd van hun ouders gescheiden worden omdat het gezin zich in een kwetsbare situatie bevindt. We geloven dat deze gezinnen de kracht en het potentieel hebben om zelf opnieuw de regie in handen te nemen, mits gepaste ondersteuning op maat op de levensdomeinen waar het tijdelijk moeilijker loopt. Ouders blijven de regie houden over hun leven en dat van hun kinderen, maar ze moeten in deze formule ook verantwoordelijkheid blijven nemen om, met de gepaste ondersteuning, de situatie effectief aan te pakken en het voor de kinderen beter te maken.

Verdere uitbouw

Het agentschap Opgroeien zal toezien op de verdere uitbouw van de Centra Integrale Gezinszorg. Deze investering wordt dan ook beschouwd als een van de hoekstenen binnen de nieuwe visie op jeugdhulp. Daarmee wil Vlaanderen onder meer extra inzetten op die intensieve ondersteuning van ouders, want zij blijven een cruciale partner binnen het verhaal van hun kind. Kwetsbare gezinnen die een doorstart kunnen maken binnen een CIG doen het immers relatief goed wanneer ze weer op eigen benen moeten staan. “Vaak dragen kwetsbare ouders zelf al een stevig rugzak mee van wat er in hun leven al is misgelopen. Met de juiste hulp kunnen we die rugzak lichter maken, hun leven samen weer op de rails zetten én tegelijk oog hebben voor de veiligheid en de ontwikkelingskansen van hun kinderen”, vult Katrien Verhegge, administrateur-generaal van Opgroeien, aan.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Opgroeien

Opgroeien helpt het recht op kansrijk te realiseren voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen en Brussel. Met onze eigen dienst- en hulpverlening en samen met partners ondersteunen we kinderen, jongeren en hun gezinnen. De dienstverlening gaat van preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang, Groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp tot de aanpak van jongeren die delicten plegen.

Neem contact op met

Hallepoortlaan 27 1060 Brussel

www.opgroeien.be