Skip to Content
Weekendbezoek toegelaten voor jongeren in jeugdhulp

Weekendbezoek toegelaten voor jongeren in jeugdhulp

De Taskforce COVID-19 Zorg heeft een kader uitgewerkt voor voorzieningen in de residentiële jeugdhulp en pleegzorgdiensten om weekendbezoek ten vroegste vanaf donderdag 21 mei toe te laten. Jongeren kunnen onder strikte voorwaarden overdag op bezoek thuis of ook blijven slapen. Fysiek contact kan, al wordt er aangedrongen om dit zo beperkt mogelijk te houden. Het bezoek moet grondig worden voorbereid en kan eventueel onder begeleiding gebeuren. Organisaties kunnen zelf de duur en het aantal bezoeken bepalen, op maat van de jongere en de voorziening.

“We zijn erg opgetogen over deze versoepeling, het is een sterk signaal. We plaatsen kinderen en jongeren centraal. Dat kwetsbare jongeren hun ouders of dierbaren eens goed kunnen vastnemen zal zo’n deugd doen”, reageert Katrien Verhegge, leidend ambtenaar van Opgroeien enthousiast.

“Opnieuw was het een evenwicht zoeken tussen de nood aan veiligheid en het verlangen naar menselijk en fysiek contact”, vult Karine Moykens, de voorzitter van de Taskforce, aan. “Niet alles zal evenwel kunnen zoals vroeger. Er blijven een pak voorwaarden, zoals het beperkt houden van bezoek uit 1 contactbubbel, en de hygiënische maatregelen moeten strikt opgevolgd worden. Het is bijvoorbeeld aangewezen dat de jongere zijn of haar eigen materiaal gebruikt, zoals verzorgingsproducten, handdoeken, bestek… We hebben wel veel vertrouwen in de jongeren hun context en voorzieningen dat ze die voorwaarden kunnen naleven.”

De timing is niet toevallig. Donderdag 21 mei (O.H. Hemelvaart) is een wettelijke feestdag met voor velen een brugdag op vrijdag. Ook het einde van de ramadan wordt op zaterdagavond 23 mei gevierd met het traditionele Suikerfeest. “Een unieke gelegenheid voor veel gezinnen om even tijd met elkaar door te brengen”, zegt Moykens.

Zware dobber

Door de strenge maatregelen bij het begin van de Corona-crisis was bezoek aan de thuiscontext voor jongeren die in een voorziening bleven niet meer mogelijk, tenzij bij een acute crisis. Dat was voor kinderen, jongeren en hun naasten een heel zware dobber. Veel kinderen en jongeren verblijven gedurende de week in een voorziening of een pleeggezin en komen in het weekend (of op een andere dag) terug naar huis. Die band met de thuiscontext is essentieel in de jeugdhulp. Sinds 4 mei is beperkt bezoek aan de voorziening of bij een pleegzorgdienst wel mogelijk, maar altijd met inachtneming van de social distancing regels.

Actief bespreken

Voorzieningen en pleegzorgdiensten worden nu gevraagd om een plan uit te werken voor (weekend)bezoek thuis dat besproken wordt met het personeel om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen. Ook de thuiscontext wordt actief betrokken om de afspraken praktisch voor te bereiden. Eventueel kan een eerste bezoek onder begeleiding verlopen.

Voorwaarden

Het bezoek beperkt zich tot één contactbubbel, met uitzondering van de situaties van gescheiden ouders. Een belangrijke uitzondering vormen ook broers en zussen: zij kunnen gezamenlijk op bezoek bij hun context, ongeacht waar ze verblijven. Indien overdag, is het aangewezen dat het bezoek zoveel mogelijk buiten plaats vindt. Het bezoek kan enkel indien de jongere en de personen waarbij hij/zij op bezoek gaat, geen symptomen hadden gedurende de laatste 14 dagen. Er gelden nog andere voorwaarden voor specifieke situaties.

Bijsturing mogelijk

Tot slot en niet onbelangrijk: de bezoek- en weekendregeling wordt geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd, waarbij een stap terug misschien nodig kan zijn.

De taskforce werkt de komende dagen ook hard verder om dergelijke regelingen uit te werken voor voorzieningen voor personen met een handicap.

 

Over Opgroeien

Sinds april 2019 vormen Jongerenwelzijn, Kind en Gezin en een deel van het aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) samen het nieuwe agentschap Opgroeien. De missie van Opgroeien is het recht op kansrijk opgroeien realiseren voor élk kind, élke jongere en hun gezinnen in Vlaanderen. 

Opgroeien
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel