Ziekenhuizen, algemeen welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg strijden mee tegen kindermishandeling

Minister Beke lanceert de Kindreflex ook in ziekenhuizen, Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW's) en geestelijke gezondheidszorg. Een algemene alertheid is essentieel: de Kindreflex geeft handvatten en tools om daarnaar te handelen.

‘Wie één kind redt, redt de hele wereld.’ - Hilde Van Mieghem, documentairemaker 'Als je eens wist'
‘Leef met de realiteit. Geweld komt veel voor en kost ons handenvol geld. Alert zijn is essentieel: de signalen tijdig opvangen en er ook iets mee doen.’ - Peter Adriaenssens, Professor kinder- en jeugdpsychiatrie
'Met de Kindreflex sensibiliseren we belangrijke sectoren om alerter te zijn voor alle vormen van kindermishandeling. We zijn blij dat ziekenhuizen, CAW’s, geestelijke gezondheidszorg hier mee hun schouders onder zetten. We moeten alle kansen grijpen om signalen van kinderen op te vangen.' - Katrien Verhegge, administrateur-generaal Opgroeien

Hilde Van Mieghem en haar documentaire 'Als je eens Wist', professor emeritus Peter Adriaenssens en anderen drukten iedereen met de neus op de feiten. Vele kinderen in Vlaanderen groeien op in een moeilijke thuissituatie of situaties waarin de opvoeding onder druk staat.

Internationaal onderzoek toont aan dat 15% van de kinderen in een risicovolle situatie leeft en 3% te maken krijgt met ernstige vormen van kindermishandeling waarbij gespecialiseerde hulp nodig is. De COVID-19 maatregelen en de effecten op gezinnen stelden het nog eens extra scherp.

‘We bouwen verder aan een warm en alert Vlaanderen waarin we ouders en kinderen zo veel mogelijk ondersteunen én kinderen die slachtoffer zijn van kindermishandeling beschermen. Ik investeer in de Kindreflex om iedereen de mogelijkheid te bieden om alert te zijn. We zijn samen verantwoordelijk voor kinderen. De Kindreflex zorgt ervoor dat we daar ook naar handelen. Kansrijk opgroeien is een recht van elk kind, zeker wanneer ze zich in een moeilijke thuissituatie bevinden.’ ​ - Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Gezin Volksgezondheid en Armoedebestrijding
'Als we kindermishandeling willen stoppen, moeten we zorgen voor een warme samenleving waarin we er zijn voor elkaar. Hulpverleners die peilen naar hoe het gaat met jou als ouder, opvoeding en kinderen, dat maakt een wereld van verschil. Ouders maken zich vaak zelf zorgen en vragen ondersteuning. Tegelijkertijd moeten we verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor de kinderen.’ ​ - Tim Stroobants, directeur Vlaams expertisecentrum kindermishandeling

Met 'Zorgen voor Morgen', het actieplan mentaal welzijn, trekt minister Wouter Beke nu de nodige middelen uit voor het komende anderhalf jaar (150.000 euro) en wordt opgevolgd hoe de Kindreflex ook op langere termijn kan worden gegarandeerd. Hij geeft het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling de opdracht de Kindreflex verder uit te rollen naar de ziekenhuizen, Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) en geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen. Zo worden onder meer spoeddiensten, drughulpverlening en slachtofferzorg voor volwassenen betrokken. In samenspraak met Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Zuhal Demir, wordt er ook werk gemaakt van de uitrol in de Vlaamse justitiehuizen.

'Een uitbreiding van de kindreflex is absoluut zinvol. Hoe meer blikken er vanuit verschillende disciplines en zorgsectoren meekijken naar de situatie van kinderen en hen beluisteren, hoe meer garanties er zijn dat hun noden tijdig gezien worden. Het is essentieel dat er ook effectief aan de slag gegaan wordt met verontrustende signalen. Slachtoffers getuigen over de zware impact van geweld in de kindertijd. Kinderen hebben het recht om in een veilige omgeving zonder geweld op te groeien.' - Caroline Vrijens, Kinderrechtencommissaris
'De ziekenhuizen spelen een belangrijke rol in de detectie van kindermishandeling. Vandaag stellen we vast dat de diensten pediatrie en de kinderpsychiatrische diensten met dergelijke situaties geconfronteerd worden. Maar ook een vroege detectie op de spoeddiensten is van belang. De kindreflex leent zich uitstekend om deze situaties van kindermishandeling sneller en beter te detecteren.' - Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder Zorgnet Icuro
’Relatieproblemen, een scheiding en familiaal geweld hebben heel wat impact op kinderen. Onze hulpverlening brengt het perspectief van de kinderen binnen en geeft aan dat de ouderrol ook nog dient opgenomen te worden. Die stopt niet omdat een relatie stopt. ​ We wensen nog proactiever kinderen te benaderen en hen te betrekken. De Kindreflex kan ons hierbij helpen.’ ​
Anita Cautaers, directeur CAW Groep

Minister Beke en de organisaties bouwen verder op de afgeronde pilootfase binnen de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen. Na ontwikkelwerk van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (Steunpunt WVG) en het Vlaams Expertisecentrum kindermishandeling (VECK) ging de hele geestelijke gezondheidszorg sinds 2018 enthousiast aan de slag. Het was de ideale omgeving om mee van start te gaan. Vlaanderen telt op jaarbasis naar schatting 378.000 kinderen die opgroeien bij een ouder met een psychisch of verslavingsprobleem. De geestelijke gezondheidszorg had met KOPP-preventiegesprekken (Kinderen van Ouders met een Psychisch Probleem) ook ervaring in het betrekken van kinderen en er was een groot engagement voelbaar. De eerste resultaten die het expertisecentrum kindermishandeling voorlegde, waren erg positief.

‘We bereikten met onze infocampagnes en vormingsaanbod zowat 95% procent van alle organisaties binnen de geestelijke gezondheidszorg. Onze bevraging toont dat nagenoeg iedereen die we bereikten, overtuigd is van het belang van de Kindreflex. Collega’s gaan er samen mee aan de slag.’ - Tim Stroobants, directeur Vlaams expertisecentrum kindermishandeling

Meer info over de Kindreflex: www.kindreflex.be

De Kindreflex is in essentie een stappenplan dat uit zes stappen bestaat. De eerste drie stappen gebeuren bij elke cliënt en geven inzicht in het ouderschap en het ondersteunen van de kinderen. De drie vervolgstappen zijn situatiegebonden bij een vermoeden van onveiligheid:

  • Stap 1: Voer gesprek over kinderen en ouderschap
  • Stap 2: Peil naar veiligheid thuis en welzijn van kinderen
  • Stap 3: Ondersteun cliënt in rol als ouder
  • Stap 4: Ga verder na of er sprake is van verontrusting en bereidheid tot verandering
  • Stap 5: Herstel veiligheid
  • Stap 6: Betrek gemandateerde voorziening

Heel wat ondersteunende tools versterken het stappenplan, zoals de poster voor wachtkamers in de geestelijke gezondheidszorg.

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Opgroeien

Opgroeien helpt het recht op kansrijk te realiseren voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen en Brussel. Met onze eigen dienst- en hulpverlening en samen met partners ondersteunen we kinderen, jongeren en hun gezinnen. De dienstverlening gaat van preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang, Groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp tot de aanpak van jongeren die delicten plegen.

Neem contact op met

Hallepoortlaan 27 1060 Brussel

www.opgroeien.be